Kontakta oss

Kontaktuppgifter till arbetarekommunens styrelse:

Tierps arbetarekommuns styrelse

Så här ser Tierps arbetarekommuns styrelse ut (vald vid årsmötet i februari 2017):

Ordförande: Christer Niklasson [email protected]
Vice ordförande: Victoria Söderling [email protected]
Kassör: Lizelotte Löfgren [email protected]
Studieorganisatör (och vice sekreterare): Anette Pettersson [email protected]
Facklig ledare: Benny Larsson [email protected]
Ledamöter:
Jonas Nyberg [email protected]
Pia Wårdsäter kontakt
Ersättare:
Bengt-Olov Eriksson [email protected]
Börje Wennberg [email protected]
Lars-Peter Hållstrand [email protected]
Claes Wallin kontakt
Pontus Söderberg kontakt

Hur når du oss?

Du hittar mer information på facebook och på vår hemsida.


Telefon:
Expeditionen på Tegelbruksgatan 103 har nummer 0293-12974 (där du just nu vidarekopplas till vår deltidsombudsman Jan Zetterqvist, tfn 070 321 53 18).
Postadress: Socialdemokraterna i Tierp, Box 8, 81521 Tierp.
Besöksadress: Du hittar oss på Tegelbruksgatan 103 (en röd kvarterslokal som ligger i mitten bland de gula hyreshusen). Välkommen att besöka oss!

Valombudsman: Joel Näsvall, epost: [email protected],               tfn 0722042552

Det går också bra att ringa eller komma förbi på en kopp kaffe!

Hur är vi organiserade?

Vårt partis minsta organisatoriska enhet är den socialdemokratiska föreningen. I Tierps kommun finns följande s-föreningar (här i bokstavsordning):


Ytterligare fakta:

S-föreningarna bildar tillsammans bildar vår arbetarekommun (i dagligt tal AK). Det är i s-föreningen som den dagliga politiska verksamheten sker. S-föreningen nominerar medlemmar från den egna föreningen (eller någon annan S-förening) till kommunala politiska uppdrag. Arbetarekommunen håller regelbundna möten (vi kallar dem representantskap eller kort och gott repskap) där s-föreningarna lägger fram frågor som rör partiets politik på kommunal nivå. Arbetarekommunen styrs av en styrelse som utses varje år på ett årsmöte. Arbetarekommunen fastställer partiets kandidatlistor till kommunfullmäktigeval.

 

JZ 2018-01-09 22:09

facebook Twitter Email