Vår politik

Vi socialdemokrater vill fortsätta att utveckla Tierp så att det blir tryggt och trivsamt för alla att bo, leva och arbeta i vår kommun.

JOBBEN

Vi ska skapa fler jobb genom att ytterligare utveckla ett nära samarbete med Tierps företagare.

SKOLAN

Våra barn ska ha en bra start i livet och bästa tänkbara utbildning. Därför satsar vi på välutbildade lärare och pedagoger och uppdaterad teknisk utrustning i skolorna.

TRYGGHET

Du ska vara trygg även när livet förändras. Därför värnar i om Tierps vårdcentrum och Akutmottagning. Vi ska ha en god hemsjukvård och boende anpassat till äldres behov.

EN GOD ARBETSGIVARE

Vi arbetar för att erbjuda heltidstjänster och flexibla arbetstider för personalen i Tierps kommun.

BOSTÄDER

För att öka inflyttningen satsar vi på ökat bostadsbyggande och utbud av bostäder för olika behov.

MILJÖ

Vi arbetar för en hållbar utveckling med satsningar på klimat och energi och ett utbyggt cykelvägnät.

facebook Twitter Email