100 reformer och resultat som den S-ledda regeringen genomförde 2014-2018

Den 1 juni var det 100 dagar kvar till de allmänna valen den 9:e september. SSU ställde därför samman 100 reformer som Socialdemokraterna genomfört i regeringsställning under mandatperioden som ökar jämlikheten för barn och unga. Helt enkelt 100 skäl till varför man som ung borde rösta på Socialdemokraterna. För det visar att Socialdemokraterna levererar politik som gör skillnad för unga i vardagen och det pekar ut riktningen för välfärdsbygget som Socialdemokraterna vill genomföra nästkommande mandatperiod. En reformagenda som våra politiska motståndare aldrig kommer kunna genomföra. För gemensamt för alla dessa 100 satsningar och reformer är att de inte hade kunnat finansieras med fler skattesänkningar för de allra rikaste.

100 reformer och resultat som den S-ledda regeringen genomfört eller åstadkommit under mandatperioden som ökar jämlikheten och gör skillnad för barn och unga (utan inbördes ordning):

1. Höjt barnbidrag med 200 kr/mån.

2. Höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kr/mån

3. Höjt studiemedel för högskolestudenter med 300 kr/mån

4. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven

5. CSN-lån för att ta körkort.

6. Avgiftsfri tandvård upp till 23 år

7. Fördubblat tandvårdsbidrag för unga mellan 22-29 år

8. Lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år

9. Uppfylld 90-dagarsgaranti

10. 200 miljoner mer årligen på elevhälsan

11. 250 miljoner mer årligen till den sociala barn-och ungdomsvården

12. Avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn

13. 6 miljarder mer per år som fördelas efter behov för en jämlikare skola

14. Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 21 år

15. Avgiftsfri simskola

16. 100 miljoner för 10 000 fler sommarjobb

17. Infört samtyckeslag

18. 50 miljoner till tjej-och kvinnojourer efter #metoo

19. 70 miljoner till fritidsgårdar och kultur och idrott för barn och unga

20. 1 miljard till förlossningsvården

21. Bidrag för billigare glasögon till barn

22. Lagförslag för att återinföra högskolebehörighet som norm på yrkesprogram

23. 20 000 fler anställda inom skolan idag jämfört med 2014

24. Utreder betygssystemet för att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg

25. 140 miljoner för sänkta avgifter i musik-och kulturskolan

26. 50 miljoner för bättre sex-och samlevnadsundervisning i skolan efter #metoo

27. Obligatorisk prao i högstadiet

28. Läsa, skriva, räkna-garanti

29. Fler böcker i förskolan, mer resurser till skolbibliotek och insatser för ökad läsning

30. 360 miljoner för läxhjälp åt alla elever

31. Högre anslag till idrottsrörelsen

32. En halv miljard i jämlikhetspeng till skolor med störst behov

33. Insatser för att fler ska klara gymnasiet

34. Rätt till komvux för alla

35. Blocköverskridande överenskommelse om 100% förnybar energi till 2040.

36. Minsta barngrupperna i förskolan på 25 år

37. Infört barnkonventionen som svensk lag

38. 100 miljoner för att motverka hedersförtryck

39. Fördubblat satsningar på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri. Ca 2 miljarder årligen

40. Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar

41. 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting

42. 250 miljoner till kostnadsfria lovaktiviteter

43. Bättre sjukförsäkring för studenter

44. Största miljö-och klimatsatsningen i modern tid, 13 miljarder fram till 2020, en 185%-ig ökning i jämförelse med förra mandatperioden.

45. Subvention av elcyklar, fyrdubbling av antalet laddstolpar och ökat stöd till solceller.

46. Flygskatt har införts för att flyget ska bära sina klimatkostnader och bränslebytet samt bonus-malus-system har införts för att ställa om transportsektorn.

47. Stopp för staplande av visstidsanställningar

48. Utredning för att sätta stopp för sms-anställningar och hyvling

49. Enklare för unga transpersoner att byta juridiskt kön

50. Förstärkning av psykiatrin för barn och unga. 250 miljoner kr mer till landstingen

51. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler

52. 500 miljoner för fler speciallärare och specialpedagoger

53. Satsning på utökad lovskola för elever på språkintroduktionsprogram

54. 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser

55. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer

56. Höjt underhållsstöd för äldre barn med 350 kr/mån för barn som är 15 år eller äldre och 150 kr/mån för barn som är mellan 11-14 år.

57. 130 miljoner kronor mer till ungdomsmottagningar.

58. 2,2 miljarder i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden

59. Avdragsrätt för fackmedlemskap

60. 500 miljoner för att stärka fritidshemmen

61. 80 miljoner årligen för barnomsorg på obekväm arbetstid

62. 14 000 fler högskoleplatser

63. 830 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.

64. 5000 fler folkhögskoleplatser

65. 2500 platser på yrkeshögskolan

66. 7 miljarder mer till polisen, största polissatsningen på över ett decennium

67. 1,2 miljarder för att hela Sverige ska leva

68. Fri entré på statliga muséer

69. 150 miljoner för lovskola åt alla

70. 137 miljoner till förstärkt barnhälsovård

71. Ny timplan i grundskolan för att garantera undervisningstid åt alla elever

72. Lärarlönelyft och fler lärare

73. Regionala lärcentra för att man ska kunna utbilda i sig i hela landet

74. 50 miljoner kronor årligen för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga samt 390 miljoner för bättre mottagande av ensamkommande barn och unga

75. Höjt tak i A-kassan

76. Utökad möjlighet till deltidsstämpling för att få A-kassa

77. Platserna på polisutbildningen har utökats och antalet antagna fördubblats till 1400 per år.

78. Krafttag mot organiserad brottslighet. 30 straffskärpningar för allt från vapeninnehav till narkotikabrott.

79. Skatteverket har fått i uppdrag att jaga rika skattesmitare. Idag försvinner 130 miljarder skattekronor från Sverige varje år.

80. Stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt extra satsning på brottsofferjourer.

81. Kunskapslyftet – 93 000 fler utbildningsplatser

82. Den största bostadssatsningen på 20 år – 3,2 miljarder årligen för fler billiga hyresrätter

83. Höjt flerbarnstillägg

84. Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen

85. Rättvist karensavdrag

86. Totalförbud av barnäktenskap

87. 47%-ig ökning av medel till järnvägsunderhållet

88. 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor

89. Obligatorisk förskola för alla barn

90. Avskaffande av FAS 3 och Lex Laval (lika lön för lika arbete)

91. Skärpta straff för sexualbrott

92. Återinförande av den allmänna värnplikten

93. Lagförslag för att begränsa vinsterna i välfärden

94. Halverat tiden för nyanlända att komma i arbete

95. 11 000 fler extratjänster i välfärden

96. 100 000 fler som arbetar i välfärden

97. 100 miljoner mer för att stärka tillgängligheten till Barn-och ungdomspsykiatrin

98. Investeringsstöd för 11 000 fler billiga hyresrätter

99. Infört tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen

100. 4,7 miljarder mer till sjukvården. Största satsningen i modern tid.

Rösta på Socialdemokraterna den 9:e september om du vill se mer satsningar på Sveriges barn och unga – framför skattesänkningar för de allra rikaste!

facebook Twitter Email