Rikspolitik 20190111: Sakpolitisk överenskommelse mellan (S), (C), (L) och (MP)

Så här kommenterar Stefan Löfven läget i förhandlingarna inför den kommande statsministeromröstningen:

”De samtal som förts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har resulterat i ett utkast till överenskommelse för att ta ansvar för Sverige. Nu pågår demokratiska processer inom partierna inför att samtliga partiledare ska samtala med talmannen på måndag. Vi socialdemokrater anser att en överenskommelse mellan våra partier skulle värna demokratin och skulle ta Sverige framåt genom att genomföra nödvändiga reformer.”

Här kan du läsa hela överenskommelsen. (Den fullständiga titeln på dokumentet är Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna .)

Här kan du läsa Stefans Löfvens uttalande.

—-

(Parallellt med förhandlingarna mellan (S), (C), (L) och (MP) har det ju pågått förhandlingar — resultatlösa, som det visat sig — mellan M, KD, L och C; dessa förhandlingar har resulterat i ett dokument med titeln Utkast till överenskommelse om regeringsbildning som du hittar här, på Liberalernas hemsida.)

facebook Twitter Email