INSTÄLLT! Mötet torsdag 19/3 angående Söderfors Bad & Campings framtid är inställt, se nedan

INSTÄLLT! Krismötet för att diskutera alternativen till en försäljning av badet och campingen i Söderfors (eftersom det politiska styret i Tierps kommun vill sälja badet och campingen) är INSTÄLLT! Många föreningar gick samman och kallade till krismöte 19/3 för att diskutera alternativen till en försäljning av anläggningen — men det mötet är nu inställt på initiativ av kommunens ledning som hänvisar till den pågående pandemin (coronavirus).

INSTÄLLT MÖTE! Föreningslivet i Söderfors — Söderfors GoIF, Söderfors Egnahemsförening, Söderfors Båtsällskap, Folkets hus, PRO, Söderfors S-förening, Söderfors-Hedesunda fiskevårdsförening och Söderfors Idé-ella Förening — bjöd in till ett möte angående Söderfors Bad & Campings framtid torsdag 19/3 18:00 i PRO-lokalen. Kommunalrådet Sara Sjödal skulle närvara på mötet, men har nu med hänvisning till den pågående…

Läs mer

Försäljningen av Bad & Camping het fråga på S-föreningens årmöte

Det borgerliga politiska styret i Tierps kommun vill sälja badet och campingen i Söderfors. Frågan tog stor plats på det årsmöte som Söderfors Socialdemokratiska förening just haft.

Söderfors S-förening hade sitt årsmöte torsdag 27/2. Förutom den vanliga årsmötesförhandlingen (bl a valdes Linus Sevefjord till ny ordförande — grattis Linus!) så hade man en livlig diskussion om Söderfors Bad & Camping. Eftersom den styrande kvintetten i Tierps kommun (C, L, KD, M, MP) inte vill ha kvar badet och campingen i kommunal regi,…

Läs mer

Tre socialdemokratiska årsmöten återstår

Nu återstår tre årsmöten för oss socialdemokrater i Tierps kommun: Söderfors S-förening har sitt årsmöte torsdag 27/2 19:00 i PRO-lokalen (Tamms väg 14B). AK-styrelsens representant är Christer Niklasson, vår AK-ordförande. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har sitt årsmöte måndag 9/3 18:00 i Borgenkyrkan. partilokalen (Tegelbruksg 118). (Av olika skäl har detta årsmöte förskjutits till timmen…

Läs mer

Årsmöten på gång för tre av våra S-föreningar

Tre av våra Socialdemokratiska föreningar har årsmöten kommande vecka: Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening har sitt årsmöte måndag 24/2 19:00 i Tobo Folkets hus (Masugnsvägen 2). AK-styrelsens representant är Jonas Nyberg, vikarierande oppositionskommunalråd. Tierps S-förening har sitt årsmöte måndag 24/2 19:00 i partilokalen (Tegelbruksg 118). AK-styrelsens representant är Christer Niklasson, vår AK-ordförande. Söderfors S-förening har sitt årsmöte torsdag…

Läs mer

Skärplinge-Hållnäs S-förening har haft sitt årsmöte

Skärplinge-Hållnäs S-förening genomförde sitt årsmöte torsdag 13/2 18:30, i Hornbergsgården i Skärplinge. Ordförande Christina Svensson hälsade alla välkomna. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 presenterades och godkändes. Arbetarekommunens styrelse representeras av Lise-Lotte Löfgren, som berättade om AK-styrelsens planer på att inför nästa val kraftigt förstärka vår närvaro i sociala medier. AK:s studieansvarige Marie-Louise Rindå hälsade via ombudsman…

Läs mer

Jonas Nyberg är vikarie under Viktoria Söderlings barnledighet

Vårt oppositionskommunalråd Viktoria Söderling har fått barn och kommer att vara ledig fram till sommaren. Vikarierande oppositionskommunalråd är Jonas Nyberg, Söderfors. Jonas är 50 år och arbetar idag på Habia Cable i Söderfors. Jonas har bred erfarenhet av kommunalpolitiken i Tierp. Han har under en följd av år varit utskottsordförande, vice ordförande i kommunstyrelsen, fullmäktigeledamot…

Läs mer

Representantskapet i Tobo måndag 27 januari

Ett 30-tal medlemmar hade samlats till Arbetarkommunens representantskap måndag 27/1 2020 i Tobo Folkets hus. Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening stod för värdskapet.

Mötet leddes av Pia Wårdsäter eftersom ordinarie ordförande Christer Niklasson var sjuk och vice ordförande Jonas Nyberg jobbade. Pia hälsade alla välkomna, varefter ett antal dagordningspunkter betades av: Ett förslag på AK-budget för 2020, presenterat av kassör Lize-Lotte Löfgren, klubbades. Några nomineringar till partidistriktets styrelse och ombudsval till de två partidistriktskongresserna genomfördes: För det första…

Läs mer

Vad är att föredra: Pragmatisk problemlösning eller att ha och få rätt på nätet?

Vad är att föredra: En demokrati med bas i föreningslivets oglamorösa pragmatism, där fokus ligger på ”vad som fungerar” i en viss situation, eller en demokrati där det centrala för högljudda idealister och dogmatiker är att via sociala plattformar (hellre än i verkstaden där pragmatikerna älskar att hållas) ha och få rätt? Frågan ställs av…

Läs mer

Tierps S-förening har haft medlemsmöte — nomineringar och motionsskrivande på tapeten

Tierps Socialdemokratiska förening hade medlemsmöte onsdag 8/1.

Ordförande Petrus Söderling hälsade alla välkomna. Först nominerade vi ett antal ombud till partidistriktskongressen (går av stapeln i Älvkarleby kommun lördag den 18 april). Därefter spikade vi datum för vårt eget årsmöte (Tiers S-förening): Måndag 20 februari 19:00, som vanligt i vår partilokal på Tegelbruksgatan 118. Slutligen gick vår ordförande Petrus igenom grunderna kring motionsskrivande:…

Läs mer

UNT 2019-12-22: Söderling leder största oppositionspartiet

UNT 2019-12-22: Efter maktskiftet för ett år sedan tog hon över rollen som Socialdemokraternas frontperson i Tierp. Nu har Viktoria Söderling lett sitt parti i ett drygt år.

Efter maktskiftet för ett år sedan tog hon över rollen som Socialdemokraternas frontperson i Tierp. Nu har Viktoria Söderling lett sitt parti i ett drygt år. Samtidigt som S efter 44 år lämnade över makten till C, M, KD, L och MP tog Viktoria Söderling över ledningen i S från Bengt-Olov Eriksson. Vilken är den…

Läs mer
facebook Twitter Email