Tierps S-förening har haft medlemsmöte — nomineringar och motionsskrivande på tapeten

Tierps Socialdemokratiska förening hade medlemsmöte onsdag 8/1.

Ordförande Petrus Söderling hälsade alla välkomna. Först nominerade vi ett antal ombud till partidistriktskongressen (går av stapeln i Älvkarleby kommun lördag den 18 april). Därefter spikade vi datum för vårt eget årsmöte (Tiers S-förening): Måndag 20 februari 19:00, som vanligt i vår partilokal på Tegelbruksgatan 118. Slutligen gick vår ordförande Petrus igenom grunderna kring motionsskrivande:…

Läs mer

UNT 2019-12-22: Söderling leder största oppositionspartiet

UNT 2019-12-22: Efter maktskiftet för ett år sedan tog hon över rollen som Socialdemokraternas frontperson i Tierp. Nu har Viktoria Söderling lett sitt parti i ett drygt år.

Efter maktskiftet för ett år sedan tog hon över rollen som Socialdemokraternas frontperson i Tierp. Nu har Viktoria Söderling lett sitt parti i ett drygt år. Samtidigt som S efter 44 år lämnade över makten till C, M, KD, L och MP tog Viktoria Söderling över ledningen i S från Bengt-Olov Eriksson. Vilken är den…

Läs mer

Läsvärda artiklar * Diverse nomineringar * Repskap måndag 27/1 19:00 i Tobo Folkets hus

    Två spännande artiklar: Texten ”Vredens globalisering” har legat ett tag på denna hemsida. Läs den gärna tillsammans med den nyss inlagda sidan ”Spöket som går genom västvärlden”! Tillsammans ger de två texterna en rimlig förklaring till högerpopulistiska partiers framgångar i opinionsundersökningar och val.   Ditt och datt inför repskap i Tobo och inför…

Läs mer

VTÖ har haft medlemsmöte; på tapeten: Vendelbadet, detaljplan för Örbyhus centrum, mm

Vendel-Tobo-Örbyhus Socialdemokratiska förening hade medlemsmöte måndag 9/12. Det blev en trevlig kväll för de som trotsade snöovädret och kom.

Ordförande Marie-Louise Rindå hälsade alla välkomna och redogjorde därefter helt kort för vad som avhandlats på partidistriktskongressen för en månad sedan. Därpå tog vi del av ett utskick från Tierps kommun: Detaljplanen DP 364 – Örbyhus centrum. Denna detaljplan är på granskning mellan den 20 november och 18 december 2020. Efter en hel del resonerande…

Läs mer

Partidistriktets höstkongress lördag 9/11

I lördags samlades ombud, medlemmar och gäster i Celsiusskolan i Uppsala för att genomföra partidistriktets höstkongress. Förutom sedvanliga förhandlingar kring bl.a. prioriteringar på region- och rikspolitiknivå innehöll programmet två spännande punkter: Före lunch fick vi ta del av Carin Götblads kunskaper om våld i nära relationer (hon jobbade med detta i två år som regeringens…

Läs mer

Repskap i Skärplinge måndag 28/10 — budget i centrum

Ett fyrtiotal S-medlemmar slöt upp till representanskapet i Skärplinge måndag kväll 28 oktober. Vår gäst denna kväll var partidistriktets förste ombudsman, Ylva Stadell. Hon är ”ny på jobbet” och var därför glad över möjligheten att dels få träffa oss i Tierps AK, dels få en inblick i de kommunalpolitiska frågor som är aktuella för oss….

Läs mer

Söderfors S-förening har haft medlemsmöte med Helena Proos som gäst

På måndag 14 oktober 18:30 bjöd Söderfors S-förenings styrelse såväl egna medlemmar som medlemmar i hela Tierps AK välkomna till ett möte med tema vård. Gäst var vårt regionråd Helena Proos. Helena klargjorde först en del om den akuta situationen med materialbristen på Akademiska: Bakgrunden med att S faktiskt styrde när avtalet med logistikföretaget Apotekstjänst…

Läs mer

Tierps marknad

Torsdagen den 10 oktober hade Socialdemokraternas plats på Tierps marknad hela dagen en jämn ström av besökare. Trotjänarna Tord S och Åke F var mycket tidigt på plats och satte upp tältet, och Lars-Olov F, Torgny H, Inger J, Viktoria S, Börje W och Jan Z mötte såväl Tierpsbor som människor från andra orter. Bra…

Läs mer

Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening har haft medlemsmöte

Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening hade kallat till ett medlemsmöte måndag kväll 23/9. När ordförande Marie-Louise Rindå hälsat alla välkomna diskuterade man livligt kring ett antal aktuella frågor: Höstkampanjen, sociala medier, några samhällsbyggnadsfrågor samt motionsskrivande.

Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening hade kallat till ett medlemsmöte måndag kväll 23/9 (i Tobo Folkets hus). När ordförande Marie-Louise Rindå hälsat alla välkomna till det välbesökta mötet så betade man av ett antal aktuella frågor: Höstkampanjen (en vårdkampanj) Vårt partidistrikt har uppmanat alla AK och föreningar att genomföra den årliga höstkampanjen. Den kommer i år att under…

Läs mer

Het debatt i fullmäktige 17/9

Vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet debatterades bland annat styrningen av skolan samt kommuninvånarnas tillgång till gratis familjerådgivning. Läs mer om våra företrädares (som Linda Friberg, Jonas Nyberg och Börje Wennberg) argument i dessa frågor nedan (eller på vår Facebook-sida). Linda Friberg ställde styret till svars för deras walk over när det gäller att styra skolans organisation…

Läs mer
facebook Twitter Email