Kalendarium 2020-2021

Punkter med kursiv stil angår de olika S-föreningarna.
Kalendariepunkter med fet röd stil angår hela arbetarekommunen.
Punkter med blå stil angår VU och AK.

 

 

September

Måndag 28
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

Oktober

Torsdag 8
Tierps höstmarknad — vi hade givetvis tänkt vara på plats men evenemanget är av kända skäl inställt.

Lördag 17 och söndag 18
Medlemsutbildning (på PD-expeditionen i Uppsala, Kungsgatan 111):
Medlemsutbildningen är ett bra tillfälle att ge nya och tidigare passiva medlemmar en god organisatorisk, ideologisk och historisk kunskapsbas.
Höstens steg 1-utbildningar är planerade till helgerna den 12-13/9 och 17-18/10.
Steg 2-utbildningar är planerade till 21-22/11.

Måndag 26
Representantskap Skärplinge/Hållnäs 19:00. Plats: Hornbergsgården (OBS preliminär planering).
Av kända skäl kommer repskapet eventuellt att genomföras digitalt via Zoom, på samma sätt som den 24 augusti.

Någon tidig höstmorgon vid tåg- och bussstationen …
… brukar vi varje år dela ut frukostpåsar till pendlarna. Vi hade givetvis tänkt vara på plats även i år men evenemanget är av kända skäl inställt.

 

November

Lördag 21 och söndag 22
Medlemsutbildning (på PD-expeditionen i Uppsala, Kungsgatan 111):
Medlemsutbildningen är ett bra tillfälle att ge nya och tidigare passiva medlemmar en god organisatorisk, ideologisk och historisk kunskapsbas.
Höstens steg 1-utbildningar är planerade till helgerna den 12-13/9 och 17-18/10.
Steg 2-utbildningar är planerade till 21-22/11.

Måndag 23
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

December

 

Januari 2021

Måndag 11
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

Fredag 15 – söndag 17
Styrelsekonferens (AK-styrelsens planering för 2021)

Måndag 25
Representantskap Tobo 19:00. Plats: Tobo Folkets hus. (OBS Preliminär planering!)

 

Februari

Måndag 15
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

Mars

Måndag 8
Arbetarekommunens Årsmöte 19:00. Plats: Borgenkyrkan. (OBS Preliminär planering!)

 

 

 

 

facebook Twitter Email