Kalendarium 2020-2021

Punkter med kursiv stil angår de olika S-föreningarna.
Kalendariepunkter med fet röd stil angår hela arbetarekommunen.
Punkter med blå stil angår VU och AK-styrelsen.

 

 

September

Måndag 28
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

Oktober

Torsdag 8
Tierps höstmarknad — vi hade givetvis tänkt vara på plats men evenemanget är av kända skäl inställt.

Lördag 17 och söndag 18 (medl.utbildning på PD-expeditionen i Uppsala, Kungsgatan 111):
Steg 1-utbildningar är planerade till helgen 17-18/10.
– Steg 2-utbildningar OBS! :
Istället för en heldag i november så har vi delat upp steg 2 i två tillfällen på kvällstid digitalt den 7/10 och 12/10 kl 18-21.
(Handledare är Sabina Lindberg, Niklas Björkegren och Pavlos Cavelier Bizas.)

Måndag 26
Representantskap Skärplinge/Hållnäs 19:00 ERSÄTTS av ett digitalt repskap. Av kända skäl avstår vi från ett traditionellt repskap. I stället genomför vi repskapet digitalt måndag 26/10 19:00. I kallelsen som sänds via e-post finns som vanligt ett förslag till dagordning. Dessutom innehåller kallelsen praktisk information om hur man gör för att kunna delta digitalt. (De som inte är bekväma med videokonferenser via dator/surfplatta/smartphone kan delta med hjälp av en vanlig telefon.)

Någon tidig höstmorgon vid tåg- och bussstationen …
… brukar vi varje år dela ut frukostpåsar till pendlarna. Vi hade givetvis tänkt vara på plats även i år men evenemanget är av kända skäl inställt.

 

November

Måndag 23
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

December

 

Januari 2021

Måndag 11
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

Fredag 15 – lördag 17
Styrelsekonferens (AK-styrelsens planering inför 2021)

Måndag 25
Representantskapet i Tobo  19:00 (OBS Preliminär planering!).
Plats (också preliminärt): Tobo Folkets hus.

 

Februari

Måndag 15
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

Mars

Måndag 8
Arbetarekommunens Årsmöte 19:00. Plats: Borgenkyrkan. (OBS Preliminär planering!)

 

 

 

 

facebook Twitter Email