Kalendarium 2019-2020

Punkter med kursiv stil angår de olika S-föreningarna.
Kalendariepunkter med fet röd stil angår hela arbetarekommunen.
Punkter med blå stil angår VU och AK.

 

December

Måndag 9
Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening har medlemsmöte i Tobo Folkets hus 19:00-21:00. Välkommen! (Ta gärna med en sympatisör!)

Lördag 14 och söndag 15
Medlemsutbildning (på PD-expeditionen i Uppsala, Kungsgatan 111):
Medlemsutbildningen är ett bra tillfälle att ge nya och tidigare passiva medlemmar en god organisatorisk, ideologisk och historisk kunskapsbas. Höstens steg 1-utbildningar är planerade till helgerna den 26-27 oktober, respektive den 23-24 november. Höstens steg 2-utbildning är planerad till den 14-15 december.

 

Januari 2020

Måndag 8
Tierps S-förening har medlemsmöte onsdag 2020-01-08, klockan 18:00 i partilokalen. På dagordningen står motionsskrivande och nomineringar.

Måndag 13
VU 17:30 (partiexpeditionen).

Fredag 17 – Söndag 19
Styrelsekonferens

Måndag 27
Representantskap Tobo 19:00. Plats: Tobo Folkets hus.

 

Februari

Måndag 17
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen).

 

Mars

Måndag 9
Arbetarekommunens Årsmöte 19:00.

 

facebook Twitter Email