Kalendarium 2021

Punkter med kursiv stil angår de olika S-föreningarna.
Kalendariepunkter med fet röd stil angår hela arbetarekommunen.
Punkter med fet blå stil angår VU och AK-styrelsen.

 

Februari

Tisdag 9
Socialdemokrater för tro och solidaritet planerar att ha sitt årsmöte 19:00. Årsmötet genomförs digitalt (men några få kommer nog att samlas i partilokalen i Tierp).

Måndag 15
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 Dessa två möten är flyttade till måndag 1 mars!

Onsdag 17
Vendel-Tobo-Örbyhus planerar att ha sitt årsmöte 19:00 i Tobo Folkets hus. Årsmötet genomförs digitalt (men några få kommer att samlas i Tobo Folkets hus). De som vill delta på plats (max 10 personer) på Tobo Folkets Hus anmäler sig till Marie Louise Rindå: [email protected] eller Clas Wallin: [email protected]

(Samtliga S-föreningars årsmöten hanteras enligt riktlinjer från AK-styrelsen.)

 

Mars

Måndag 1
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

Torsdag 4
Skärplinge-Hållnäs planerar att ha sitt årsmöte 18:30. Årsmötet genomförs digitalt (men några få kommer att samlas i Hornbergsgården i Skärplinge). Kallelse (med länk) skickas via epost senast torsdag 20210225.

Torsdag 4
Söderfors S-förening genomför sitt årsmöte 19:00. Årsmötet genomförs digitalt. Kallelse (med länk) skickas via epost senast torsdag 20210225.

Måndag 8
Tierps S-förening planerar att ha sitt årsmöte 19:00. Årsmötet genomförs digitalt (men några få kommer att samlas på partiexpeditionen i Tierp). Kallelse (med länk) skickas via epost senast måndag torsdag 20210225.

Måndag 29 (OBS!)
Arbetarekommunens årsmöte 19:00hanteras enligt riktlinjer från AK-styrelsen. (Om det blir av blir det ett digitalt årsmöte.)
Ursprungligen var årsmötet planerat till den 8 mars. För att i dessa vaccinationstider ge lite mer tid åt valberedningar och lokala föreningar flyttas årsmötet tre veckor framåt.
Efter årsmötet har den nya AK-styrelsen sitt konstituerande möte.

 

April

Måndag 12
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

Lördag 24
Partidistriktets årsmöte 10:00-17:00 — går av stapeln digitalt. Mer information kommer.

 

Maj

Lördag 1
Ett vanligt år hade vi genomfört en sedvanlig demonstration i Tierp: Samling Stora torget. Marsch till Gammelgården tillsammans med Skutskärs musikkår. Lite underhållning, tal, fika och gemenskap.
Detta pandemiår blir det — precis som förra året — givetvis helt annorlunda.
Mer information senare.

Måndag 10
Representantskapet i Söderfors 19:00 ERSÄTTS av ett digitalt repskap 19:00. I kallelsen som sänds via e-post finns som vanligt ett förslag till dagordning. Dessutom innehåller kallelsen praktisk information om hur man gör för att kunna delta digitalt. (De som inte är bekväma med videokonferenser via dator/surfplatta/smartphone kan delta med hjälp av en vanlig telefon.) Notera att vid detta repskap spikas nomineringar till regionfullmäktige och riksdag.

Måndag 17
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

Juni

 

Juli

 

Augusti

Måndag 9
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

Måndag 23
Representantskapet i Tierp 19:00 hoppas vi kunna genomföra på vanligt sätt men DET KAN ERSÄTTAS av ett digitalt repskap 19:00 (beroende givetvis på pandemiläget).

Lördag 28
Valupptakt kyrkovaletmer information kommer.

 

September

Måndag 27
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

Söndag 19
Kyrkovalmer information kommer.

 

Oktober

Måndag 25
Representantskapet i Skärplinge-Hållnäs 19:00 hoppas vi kunna genomföra på vanligt sätt men DET KAN ERSÄTTAS av ett digitalt repskap 19:00 (beroende givetvis på pandemiläget).

 

November

Måndag 22
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

December

 

Januari 2022

Måndag 10
VU 18:00 (men inte något AK-styrelsemöte). (Preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

Fredag 21 – söndag 23
Styrelsekonferens

Måndag 24
Representantskapet i Tobo 19:00. (Notera att vid detta vid detta repskap spikas listan till kommunfullmäktige.)

 

Februari 2022

Föreningarna genomför sina årsmöten.

Måndag 7
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

Mars 2022

Måndag 14  (OBS!)
Arbetarekommunens Årsmöte 19:00.

 

 

facebook Twitter Email