Kalendarium 2021

Punkter med kursiv stil angår de olika S-föreningarna.
Kalendariepunkter med fet röd stil angår hela arbetarekommunen.
Punkter med fet blå stil angår VU och AK-styrelsen.

 

April

Måndag 12
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

Lördag 24
Partidistriktets årsmöte 10:00-17:00 — går av stapeln digitalt. Mer information kommer.

 

Maj

Lördag 1
Precis som förra året flyttar vi och LO arbetarrörelsens högtidsdag hem till dig — klicka här för mer information!

Måndag 10
Representantskapet i Söderfors 19:00 ERSÄTTS av ett digitalt repskap 19:00. I kallelsen som sänds via e-post finns som vanligt ett förslag till dagordning. Dessutom innehåller kallelsen praktisk information om hur man gör för att kunna delta digitalt. (De som inte är bekväma med videokonferenser via dator/surfplatta/smartphone kan delta med hjälp av en vanlig telefon.) Notera att vid detta repskap spikas nomineringar till regionfullmäktige och riksdag.

Måndag 17
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

Juni

 

Juli

 

Augusti

Måndag 9
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

Måndag 23
Representantskapet i Tierp 19:00 hoppas vi kunna genomföra på vanligt sätt men DET KAN ERSÄTTAS av ett digitalt repskap 19:00 (beroende givetvis på pandemiläget).

Lördag 28
Valupptakt kyrkovaletmer information kommer.

 

September

Söndag 19
Kyrkovalmer information kommer.

Måndag 27
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

Oktober

Måndag 25
Representantskapet i Skärplinge-Hållnäs-Karlholm 19:00 hoppas vi kunna genomföra på vanligt sätt men DET KAN ERSÄTTAS av ett digitalt repskap 19:00 (beroende givetvis på pandemiläget).

 

November

Måndag 22
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

December

 

Januari 2022

Måndag 10
VU 18:00 (men inte något AK-styrelsemöte). (Preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

Fredag 21 – söndag 23
Styrelsekonferens

Måndag 24
Representantskapet i Tobo 19:00. (Notera att vid detta vid detta repskap spikas listan till kommunfullmäktige.)

 

Februari 2022

Föreningarna genomför sina årsmöten.

Måndag 7
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

 

Mars 2022

Måndag 14  (OBS!)
Arbetarekommunens årsmöte 19:00.

 

 

facebook Twitter Email