Kalendarium 2019

Punkter med kursiv stil angår de olika S-föreningarna.
Kalendariepunkter med fet röd stil angår hela arbetarekommunen.
Punkter med blå stil angår VU och AK.

 

Augusti

Måndag 12
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen).

Måndag 26
Representantskap
Detta repskap brukar vi av tradition förlägga till Nathanaelgården i Tierp men denna gång kommer vi att vara på restaurangen på Karlholm Strand. Tider: Själva repskapet börjar 19:00, men 18:00-18:50 är vi alla välkomna att lyssna när Anders Högberg berättar om projektet Karlholm Strand. För information om dagordning och vägbeskrivning, se utskickad kallelse. Kortfattad information om repskapet och en vägbeskrivning finns här.

Lördag 31
Vi närvarar på Hållnäs marknad på Hållnäs hembygdsgård i Edvalla (adress Edvallavägen 1B, 81964 Hållnäs).

 

September

Tisdag 3
Tierp: Medborgardialog kring ÖP 2050
Plats: Borgenkyrkan, Södra Esplanaden 13. Tid: 18.30
(Höstens dialoger sker på nio platser runtom i kommunen. Information om datum, tid och plats finns på kommunens hemsida, klicka här.)

Tisdag 10
Hållnäs: Medborgardialog kring ÖP 2050
Plats: Gröna lunds bygdegård, Hjälmunge 202. Tid: 18.30
(Höstens dialoger sker på nio platser runtom i kommunen. Information om datum, tid och plats finns på kommunens hemsida, klicka här.)

Torsdag 12
Mehedeby: Medborgardialog kring ÖP 2050
Plats: Träffen, Söderforsvägen 5. Tid: 18.30
(Höstens dialoger sker på nio platser runtom i kommunen. Information om datum, tid och plats finns på kommunens hemsida, klicka här.)

Onsdag 18
Söderfors: Medborgardialog kring ÖP 2050
Plats: Parken, Parkhallsvägen 4. Tid: 18.30
(Höstens dialoger sker på nio platser runtom i kommunen. Information om datum, tid och plats finns på kommunens hemsida, klicka här.)

Onsdag 25
Örbyhus: Medborgardialog kring ÖP 2050
Plats: Örbyhus skolas matsal, Uppsalavägen 10. Tid: 18.30
(Höstens dialoger sker på nio platser runtom i kommunen. Information om datum, tid och plats finns på kommunens hemsida, klicka här.)

Måndag 30
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen).

 

Oktober

Torsdag 3
Karlholm: Medborgardialog kring ÖP 2050
Plats: Folkets hus, Folketshusvägen 2. Tid: 18.30
(Höstens dialoger sker på nio platser runtom i kommunen. Information om datum, tid och plats finns på kommunens hemsida, klicka här.)

Torsdag 10
Tierps Marknad — vi sossar finns med hela dagen! Kom förbi och prata politik! Platsen är Stora Salutorget i centrala Tierp.

Onsdag 16
Skärplinge: Medborgardialog kring ÖP 2050
Plats: Hornbergsgården, Gammelgårdsvägen 9. Tid: 18.30
(Höstens dialoger sker på nio platser runtom i kommunen. Information om datum, tid och plats finns på kommunens hemsida, klicka här.)

Måndag 21
Tobo: Medborgardialog kring ÖP 2050
Plats: Folkets hus, Masugnsvägen 2. Tid: 18.30
(Höstens dialoger sker på nio platser runtom i kommunen. Information om datum, tid och plats finns på kommunens hemsida, klicka här.)

Lördag 26 och söndag 27
Medlemsutbildning (på PD-expeditionen i Uppsala, Kungsgatan 111):
Medlemsutbildningen är ett bra tillfälle att ge nya och tidigare passiva medlemmar en god organisatorisk, ideologisk och historisk kunskapsbas. Höstens steg 1-utbildningar är planerade till helgerna den 26-27 oktober, respektive den 23-24 november. Höstens steg 2-utbildning är planerad till den 14-15 december.

Måndag 28
Representantskap Skärplinge/Hållnäs 19:00. Plats: Hornbergsgården i Skärplinge.

 

November

Onsdag 6
Månkarbo: Medborgardialog kring ÖP 2050
Plats: Tallbacksskolans matsal, Gunnarsbovägen 5. Tid: 18.30
(Höstens dialoger sker på nio platser runtom i kommunen. Information om datum, tid och plats finns på kommunens hemsida, klicka här.)

Torsdag 7
Samling för Teamledare (på PD-expeditionen i Uppsala, Kungsgatan 111):
Under föregående verksamhetsår genomfördes (på ett antal håll i partidistriktet) en rad utbildningar riktade mot teamledarna. Teamledarna har bidragit med värdefulla insatser, inte minst i valrörelsen. Det är dock viktigt att utvärdera deras insatser på djupet för att se hur partidistriktet kan utveckla arbetet ytterligare och erbjuda adekvata studieinsatser. Samtliga teamledare kommer därför bjudas in till en kvällsträff på partiexpeditionen på Kungsgatan 111 i Uppsala torsdagen den 7 november.

Lördag 23 och söndag 24
Medlemsutbildning (på PD-expeditionen i Uppsala, Kungsgatan 111):
Medlemsutbildningen är ett bra tillfälle att ge nya och tidigare passiva medlemmar en god organisatorisk, ideologisk och historisk kunskapsbas. Höstens steg 1-utbildningar är planerade till helgerna den 26-27 oktober, respektive den 23-24 november. Höstens steg 2-utbildning är planerad till den 14-15 december.

Måndag 25
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen).

 

December

Lördag 14 och söndag 15
Medlemsutbildning (på PD-expeditionen i Uppsala, Kungsgatan 111):
Medlemsutbildningen är ett bra tillfälle att ge nya och tidigare passiva medlemmar en god organisatorisk, ideologisk och historisk kunskapsbas. Höstens steg 1-utbildningar är planerade till helgerna den 26-27 oktober, respektive den 23-24 november. Höstens steg 2-utbildning är planerad till den 14-15 december.

 

Januari 2020

Måndag 13
VU 17:30 (partiexpeditionen).

Fredag 17 – Söndag 19
Styrelsekonferens

Måndag 27
Representantskap Tobo 19:00.

 

Februari

Måndag 17
VU 17:30, AK-styrelse 19:00 (partiexpeditionen).

 

Mars

Måndag 9
Arbetarekommunens Årsmöte 19:00.

 

facebook Twitter Email