Välkommen till representantskap måndag 25 oktober 19:00!

Meritokratins misslyckande (?) Kvintetten vilse i skolfrågan! Rädda geriatriken i Tierp! Rädda geriatriken i Tierp SVAR Vredens globalisering

Välkommen till representantskap måndag 25 oktober 19:00

Äntligen kan vi träffas ”som vanligt”, dvs som innan pandemin slog till i början av 2020. Ombud, medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till Hornbergsgården i Skärplinge måndag 25 oktober 19:00 (lokalen ligger mitt emot Lillgärdsvägen 9). Kallelse har redan skickats ut via mejl. Gäst vid detta repskap är riksdagsledamot Marlene Burwick. Aktuella frågor är lokal…

Läs mer

Tips från vår studieansvarige Linus om fortsatt medlemsutbildning

Här är en länk om Medlemsutbildning 3 som alla som gått medlems utbildning 1 och 2 gått kan söka: https://socialdemokraterna.abf.se/for-deltagare/medlemsutbildning/ansokan-del-3/ Om ni inte har gått någon av våra utbildningar, ta chansen och sök någon av de många utbildningar vi har! Linus Sevefjord Tierp AK Studieansvarig    

Läs mer

Meritokratins makt och misslyckande

”Människan söker frälsning, och moderniteten erbjuder också en sådan. Men den stavas inte fromhet, dygd och självvald fattigdom, utan självförverkligande och ekonomisk framgång. I en global, kapitalistisk ekonomi är frälsningen i denna form per definition tillgänglig enbart för några få … De övriga står utanför.” Dessa ord är hämtade från en recension av boken ”Age…

Läs mer

”Styret i Tierp är vilse i skolfrågorna” — läs Viktoria Söderlings debattartikel!

Med brist på egna idéer för att lösa skolproblem far de istället med osanning om oppositionen, skriver Viktoria Söderling i UNT 20210930. Läs hela debattartikeln här nedan! (Notera — kvintettens ursprungliga debattartikel i UNT 20210919 finns längre ner på sidan!)

Med förvåning läste jag Tierps politiska styres debattartikel (UNT 19/9), där de ägnar nästan hela artikeln åt att misskreditera mig. De nämner tyvärr inte hur de ska komma till rätta med skolans kvalitet som Lärarförbundet rankar som sämst i landet. Hela artikeln visar på avsaknad av idéer och nervositet när man med brösttoner ägnar en…

Läs mer

Kyrkovalet — preliminärt valresultat

Preliminärt resultat för val till kyrkofullmäktige 2021 — Tierps pastorat:   Preliminärt resultat för val till kyrkofullmäktige 2021 — Vendel-Tegelsmora församling:     (Måndag 20210920 — data från Val till Kyrkofullmäktige – valresultat (svenskakyrkan.se).      

Läs mer

Kyrkovaldag i dag 19 september — här har du vallokaler och tider

Vi är framme vid 19 september — valdagen för kyrkovalet! Här finner du din vallokal och tider du kan rösta (se röstkortet för mer info): Precis som i val till kommun, region och riksdag är det viktigt att alla medlemmar tar ansvar och bidrar till ett högt valdeltagande!   TIERPS PASTORAT Hållnäs-Österlövsta församling Vallokal: Församlingshemmet…

Läs mer

Kyrkovalet pågår från nu fram till den 19 september!

Söndag den 19 september går kyrkovalet av stapeln. Förtidsrösta kan du göra redan nu! Vi Socialdemokrater ställer upp som nomineringsgrupp både i Tierps pastorat och i Vendel-Tegelsmora församling, och självfallet har vi kandidater både till Uppsala stift och till Kyrkomötet (riksnivån). Precis som i val till kommun, region och riksdag är det viktigt att vi alla tar ansvar för valdeltagandet — gå och rösta!

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss på alla de områden vi verkar inom. Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den…

Läs mer

Allt svårare hitta kommunpolitiker

Låt nedanstående artikel (skriven av Rickard Jakbo och publicerad i Dagens Arena 29 augusti 2021) tjäna som inspirationskälla, så att många S-medlemmarna i Tierps kommun vill stå på kommunfullmäktigelistan vid nästa års val. Under den kommande hösten ska alla föreningar grunna på vilka man vill nominera till fullmäktigelistan. Listan fastställs på repskapet i Tobo måndag 24 januari 2022!

De medlemsmässigt sett minsta partierna, L och MP – men också KD – har fått det allt svårare att hitta kandidater i alla kommuner under de tre senaste valen. Det visar Dagens Arenas bearbetning av data från Valmyndigheten. Nu i höst startar arbetet med att hitta kandidater till valen 2022 i flera partier. Av förra…

Läs mer

Dags för repskap (digitalt) måndag 23 augusti 19:00

Ombud, fullmäktigeledamöter och medlemmar kallas till ett digitalt representantskap måndag 23/8 19:00. På dagordningen bland annat: Vi gästas av Hilde Klasson, erfaren kommunpolitiker från Uppsala. Kyrkovalet (söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan, och vi socialdemokrater ställer upp med kandidatlistor både i Tierps pastorat och i Vendel-Tegelsmora församling). Rapporter från kommun…

Läs mer

S-oppositionen vill motverka stöket på skolbussarna

Nedanstående text publicerades i Arbetarbladet onsdagen den 28 juli 2021, med rubriken "S-oppositionen vill motverka stöket".

En plan för att få bukt med problemen på skolbussarna behövs! Det slår S-oppositionen i Tierps kommun i fast i en interpellation till kommunfullmäktige. – Det är många skolbarn som går runt med en klump i magen och oroar sig inför hösten, säger Viktoria Söderling, (S),oppositionsråd i Tierps kommun. Tidningen har tidigare rapporterat om busskaoset…

Läs mer
facebook Twitter Email