Kalendarium 2022

Punkter med kursiv stil angår de olika S-föreningarna.
Kalendariepunkter med fet röd stil angår hela arbetarekommunen.
Punkter med fet blå stil angår VU och AK-styrelsen.

 

Januari

Måndag 10
VU 18:00 (men inte något AK-styrelsemöte).

Torsdag 13
Tierps S-förening kallar till styrelsemöte 19:00 (OBS: Bara styrelsen) i partilokalen på Tegelbruksgatan 118.

Måndag 24 — förändring på grund av pandemirestriktioner:
Representantskapet i Tobo GENOMFÖRS DIGITALT (via Zoom, se utskickad kallelse) 19:00. Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening står för värdskapet. (Notera att vid detta repskap spikas listan till kommunfullmäktige.)

Måndag 31 — förändring på grund av pandemirestriktioner:
Skärplinge-Hållnäs-Karlholms S-förening medlemsmöte 19:00 är uppskjutet tills vidare. Detta möte vill vi kunna genomföra på vanligt sätt — vi återkommer med info om nytt datum så snart pandemirestriktionerna upphör.

 

Februari

Föreningarna genomför sina årsmöten.

Måndag 7
VU 18:00, AK-styrelse 19:00 (preliminärt på partiexpeditionen, med möjlighet att delta digitalt).

Måndag 21 — förändring på grund av pandemirestriktioner:
Skärplinge-Hållnäs-Karlholms S-förening kallar till årsmöte 19:00 på Berggården, Hållnäs. (Edsätra 121, 819 63 Hållnäs.)  DETTA MÖTE GENOMFÖRS TROLIGEN DIGITALT (via Zoom)

 

Mars

Måndag 14
Arbetarekommunens årsmöte 19:00.

 

April

Fredag 1 – lördag 2
Styrelsekonferens

 

Maj

Söndag 1
Traditionellt 1:a maj-firande i Tierps köping.

 

facebook Twitter Email