Kalendarium 2022

Punkter med kursiv stil angår de olika S-föreningarna.
Kalendariepunkter med fet röd stil angår hela arbetarekommunen.
Punkter med fet blå stil angår VU och AK-styrelsen.

 

November

Måndag 14
VU 18:00, AK-styrelsen 19:00

Lördag 26
PD-kongress — vi startar höstkongressen 15:00 med föreläsning/seminarium och avslutar 18:00. I vanlig ordning gäller att kallelse gått ut till de valda ombuden från länets arbetarekommuner (det är de som har rösträtt på kongressen), men en medlem som vill delta på föreläsning/seminarium är självklart välkommen!
När: Lördag, 26 november
Tid: 15:00
Plats: Hantverksföreningens Hus, Nedre Slottsgatan 6, 753 09 Uppsala

 

December

 

Januari

Måndag 9
VU 18:00 (men inte något AK-styrelsemöte)

Måndag 23
Repskap i Tobo 19:00.

 

Februari

Måndag 6
VU 18:00, AK-styrelsen 19:00

I februari genomför föreningarna sina årsmöten.

 

Mars

Måndag 6
Arbetarekommunens årsmöte i Tierp 19:00.

 

facebook Twitter Email