Motion 20211110 – Lokalbuss i Tierps köping

(Här hitter du motionen som pdf: Motion 20211110 – Lokalbuss i Tierps köping.pdf )

Tierps köping växer, vilket är bra för hela kommunen. Nu senast har flera affärer etablerats på Siggbo handelsområde och förhoppningsvis dröjer det inte heller allt för lång tid innan Siggbo bostadsområdet börjar bebyggas.

För många år sedan fanns en lokalbuss, en lokal slinga, som trafikerade köpingen. Den kördes genom ett samarbete mellan UL och Tierps kommun framför allt under lågtrafik. Tyvärr var inte den lokala bussen så välanvänd som den hade kunnat vara och efter några år så togs den bort. Men nu tror vi att behovet är ett helt annat än då. Många är de äldre eller de utan egen bil som oroar sig över hur de ska ta sig till paketutlämningen sen den flyttades ut till Siggbo handelsområde. En lokalbuss efterfrågas regelbundet i lokala grupper i sociala media.

Nu när Tierps köping växer vill vi möjliggöra för dess innevånare att ta del av hela köpingens utbud på ett miljövänligt sätt. Om vi som kommun ska eftersträva att leva efter Agenda 2030:s mål behöver vi steppa upp vårt arbete med bland annat mål 1 1, ”Hållbara städer och samhällen”. Vi är övertygade om att en lokalbuss är en viktig del i arbetet för att minska bilåkandet på korta sträckor.

En lokalbuss i Tierps köping skulle lämpligen angöra ortens livsmedelsaffärer, biblioteket, Siggbo handelsområde, äldreboendena, vårdcentrum och den centrala delen av köpingen.

I dag lägger Tierps kommun ca 4,5 mnkr på färdtjänst ett vanligt år. Vårt förslag är att färdtjänstberättigade skulle få åka utan avgift på lokalbussen. Det skulle antagligen reducera kommunens kostnader för färdtjänst, och över tid skulle lokalbussen förhoppningsvis bli självfinansierad.

  • Att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med UL utreda förutsättningarna för att etablera en lokal busslinga i Tierps köping.

Tierp den 10 november 2021

Viktoria Söderling (S)
Oppositionsråd

Lars-Olov Färnström (S)
Kommunfullmäktigeledamot

 

facebook Twitter Email