Internationalen

Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli!

Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär!

Arbetare, i stad på landet
en dag skall jorden bliva vår
När fast vi knyta vänskapsbandet
lättingen inte råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvaren gräns
emot dem alla sätta
skall solen stråla mera klar.

Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär!

 

 

facebook Twitter Email