Utbildningar: Kurser, studiecirklar, etc

Här nedan hittar du information om vad som just nu är aktuellt vad gäller medlemsutbildningar, studiecirklar, etc.

 

== Medlemsutbildningar ==

Det är Uppsala läns partidistrikt som håller i medlemsutbildningarna. Just nu är det följande som gäller:


Del 1 Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till
Målet är att få en förståelse för de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Få en förståelse för hur vår folkrörelse fungerar och dess fördelar. Stifta bekantskap med, och träna på mötesteknik. Diskutera och få insikter i hur Socialdemokraterna är och uppfattas vara, samt samtala om hur partiets politik och organisation kan utvecklas. Notera: Detta är också ett perfekt tillfälle att lära känna andra nya partikamrater.

Aktuella tider för Steg 1:
Tid: 15-16 april 2023 (lördag-söndag).
Plats: Kungsgatan 111 A i Uppsala (vår läns-partiexpedition).


Del 2 Fortsättning – Ideologi, historia och organisation
Du får en introduktion till kommunikation och opini­onsbildning. Du får en bättre förståelse om hur klass, kön och andra maktstrukturer påverkar oss. Du får en förståelse för socialdemokratins ut­veckling från 1930-talet och framåt. Deltagarna ska få en förståelse för ideologin i dagspoli­tiken. Att deltagarna vinner insikter om hur det parlamen­tariska systemet ser ut lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt, samt hur man kan påverka genom de beslutsvägar som finns. (Notera: För att gå Del 2 fortsättningen ska du ha gått Del 1 den grundläggande utbildningen, se ovan.)

Aktuell tider för Steg 2:
Tid: 13-14 maj 2023 (lördag-söndag).
Plats: Ej bestämt, men ofta på Wiks folkhögskola utanför Uppsala (ligger här).


Mer information kring studier ges av Catrin Johansson (verksamhetsassistent, Socialdemokraterna i Uppsala Län, Kungsgatan 111 A, vån 2, [email protected], 018-65 66 41, 072-521 30 77).


 

== Studiecirklar ==

Studiecirklar arrangerar vi själva här i Tierp, med hjälp av ABF. En studiecirkel kräver egentligen inte mer än att TRE av oss träffas TRE gånger, där varje möte varar TRE lektionstimmar (dvs 3×45 minuter = 2 timmar 15 minuter).

Mötesplatsen avgör cirkeldeltagarna själva. En naturlig samlingspunkt är ju vår partilokal på Tegelbruksgatan 118 i Tierps köping, men självfallet kan en studiecirkel genomföras var som helst i kommunen: Hållnäs, Karlholmsbruk, Mehedeby, Månkarbo, Skärplinge, Söderfors, Tierp, Tobo, Vendel, Örbyhus, osv, osv… huvudsaken är att det är praktiskt och enkelt för deltagarna att träffas.

Här nedan följer några idéer kring tänkbara bokcirklar (eller annat lämpligt material). Om du vill delta i en sådan här cirkel, hör av dig till ombudsman Robin Falk på mejl [email protected].

 

Utveckla den socialdemokratiska föreningen!

Följande frågeställningar kan med fördel diskuteras i en studiecirkel på föreningsnivå:
– Vad är det bästa med din förening?
– Finns de något du tycker är jobbigt i din förening?
– Vad tycker du är föreningens roll?
– Vad är AK:s roll?
– Tycker du att ansvarsfördelningen mellan föreningen och arbetarekommunen är tydlig?
– Skulle du vilja göra några förändringar i föreningens och/eller AK:s roll?

(Synpunkter och förslag förmedlas givetvis till AK-nivå.)

 

Boken ”Februari 33 — litteraturens vinter” av Uwe Wittstock:

Det gick fort: februari 1933 var månaden då allt förändrades i Tyskland. Måndagen den 30 januari utsågs Adolf Hitler till rikskansler. Den judiske författaren Joseph Roth lämnade Tyskland redan morgonen därpå och reste till Paris, men Thomas Mann var för stunden mer upptagen med att förbereda ett föredrag om tonsättaren Richard Wagner.

Utifrån dokument, romaner och dagböcker visar Uwe Wittstock hur Weimarrepublikens glansfulla litterära liv ödeläggs. Vem anpassar sig efter den nya tiden, och vem måste fly för livet? På bara några vinterveckor förvandlas Tyskland till en diktatur.

Boken passar bra för att under några studiecirkelträffar dels ta del av boken, dels resonera kring vilka lärdomar som kan dras med tanke på vår tids antidemokratiska strömningar.

(Uwe Wittstock, född i Leipzig 1955, är författare, litteraturkritiker och journalist. Februari 33 — litteraturens vinter har hyllats av en enhällig tysk kritikerkår och legat på Der Spiegels bestsellerlista — en fackbok som går att läsa som en roman eller en thriller eller tillsammans i en studiecirkel.)

 

 

Boken ”Världen av i går : en europés minnen” av Stefan Zweig:

Om vi finner ovanstående bok (Februari 33) intressant, passar denna bok bra som uppföljning. Stefan Zweig ansåg att första världskriget var ett orimligt och tragiskt misstag, och när sedan andra världskriget bröt ut blev han åter tvungen att fly sitt land (Österrike). På ett hotellrum i Brasilien 1939-41 nedtecknar han fritt ur minnet sin sedermera legendariska skildring av det gamla Europas undergång: fin de siècles Wien, första världskriget, hyperinflationen, nationalsocialismens uppkomst och vägen fram till krigsutbrottet 1939. Boken utkom första gången i Stockholm 1942, mitt under brinnande krig.

I förtvivlan över läget hösten 1942 tog Zweig sitt liv. Paradoxalt nog skulle han ha glatt sig mycket åt det Europa som sakta växte fram efter 1945 — och vi nutida européer kan med fördel resonera kring vilka lärdomar som idag kan dras med tanke på vår tids antidemokratiska strömningar.

 

 

 

 

Boken ”Sverigevänner” av Jonathan Lundberg:

Sverigevänner är berättelsen om hur Sverigedemokraterna erövrade internet. Utifrån intervjuer med sverigedemokrater, forskare och journalister kartläggs det svenska nätkriget för första gången.

Jonathan Lundberg har varit verksam som journalist i sex år. Inför valet 2018 arbetade han som politikreporter hos Aftonbladet, med fokus på sociala medier.

 

 

 

 

 

Boken ”Vägen till ofrihet” av Timothy Snyder:

När det Kalla kriget tog slut verkade den liberala demokratin ha segrat. Olika samhällsanalytiker deklarerade slutet på historien (”end of history”) och konstaterade med stort självförtroende att vi skulle gå mot en fredlig och globaliserad framtid.

Denna tro visade sig vara felaktig. Auktoritarismen återkom till Ryssland när Putin insåg att fascistoida ideer var användbara då de rika oligarkernas makt skulle legitimeras. Under 2010-talet har det spridit sig från öst till väst genom Ryssarnas krigföring i Ukraina och cyberkriget i Europa och USA.

Ryssland hittade allierade hos nationalister, oligarker och radikaler överallt och deras målsättning att upplösa Västvärldens institutioner, stater och värderingar fann en klangbotten inom Västvärldens egna gränser. Populismens framväxt, Britternas röst emot EU samt valet av Donald Trump var alla Ryska målsättningar men att de uppnått dessa mål säger något om Västvärldens sårbarhet.

Timothy Snyders kraftfulla och avslöjande nutidshistoria är baserad på hans omfattande research och reporter-arbete. Snyder sträcker sig långt utanför de vanliga rubriksammanhangen för att kunna exponera det verkliga hotet mot lag och demokrati såsom vi känner den.

 

 

Carin Götblad-utredning:
”Våld i nära relationer – en folkhälsofråga”

Polisanmälda misshandelsbrott mot kvinnor i Uppsala län har legat runt 575 de senaste tre åren. Samtidigt har polisanmälda sexofredanden skjutit i höjden. ”Våld i nära relationer bör bli en folkhälsofråga” säger regionpolismästaren i Polisregion Mitt, Carin Götblad som tidigare var nationell samordnare i våld i nära relationer.
Utredningen finns sammanfattad i en 12-sidig pdf som vi lätt kan skriva ut och använda — passar utmärkt som ett studiecirkelmaterial!

 

 

 

 

Katrine Marçal: ”Åtta lärdomar från Brexit — om den moderna populismen”

Rapportförfattaren Katrine Marçal är journalist och författare (bosatt i London, skriver för Dagens Nyheter). Hon resonerar i rapporten helt kort kring åtta olika punkter:
1. Populismen ställer land mot stad
2. Populismen handlar inte bara om invandringen
3. Populismen skapar identiteter som slår ut partiidentitet
4. Populismen introducerar förväntningar som det politiska systemet inte kan hantera
5. Populismen hamnar lätt i konflikt med den representativa demokratin
6. Populismen radikaliserar sig själv
7. Populismen skapar en motreaktion av elitism
8. Populismen kan lätt aktualisera gamla konflikter

Den här lilla rapporten passar utmärkt som ett studiecirkelmaterial!

 

 

Jan Zetterqvist

facebook Twitter Email