Motion 20200609 – Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg

(Här hitter du motionen som pdf: Motion 20200609 – Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg.pdf )

Personalen inom vård och omsorg förtjänar verkligen såväl beröm som applåder. Det förtjänar de alltid, inte enbart nu under rådande omständigheter.

Men de förtjänar mer än beröm och applåder! De förtjänar bättre förutsättningar att utföra sitt viktiga arbete. 2010 införde Tierps kommun fria arbetskläder till alla som arbetar inom omsorgen. Detta var bland annat en viktig del av basala hygienrutiner. Sedan 2016 är det ett krav från Socialstyrelsen att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder till alla inom vård och omsorg (undantag finns inom personlig assistans). Att ha funktionella kläder och bra ytterkläder är viktigt men något som är lika viktigt är riktiga arbetsskor.

Att arbeta inom omsorgen är många gånger ett fysiskt tungt arbete som sliter på kroppen. Bra skor bidrar till att undvika fallolyckor och minska förslitnings- och belastningsskador.

Redan i dag är det brist på undersköterskor och vi behöver vara rädda om de vi har genom att ge dem goda förutsättningar att utföra sitt arbete.

Fackförbundet Kommunal har i över tio år drivit frågan nationellt om rätten till fria arbetsskor.

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår vi socialdemokrater

att vård och omsorgspersonalens fria arbetskläder utökas till att avse även fria arbetsskor.

Tierp den 9 juni 2020
Viktoria Söderling (S)
Oppositionsråd

 

facebook Twitter Email