Kort utskrift om SD från Sveriges Radios P1-podd ”Det politiska spelet”

Nedan hittar du en kort utskrift från Sveriges Radios intressanta P1-podd "Det politiska Spelet" (20201015, från 37 minuter). SR:s Tomas Ramberg klargör att Sverigedemokraterna i flera frågor ligger klart till höger trots att de i sina rent ekonomiska förslag kan tyckas stödja arbetarklassen.

Programledaren Henrik Torehammar tar upp några exempel på vilket parti som bäst representerar januariavtalets miljöpolitik (Miljöpartiet), vilket parti som är GAL-TAN-skalans medianparti (Socialdemokraterna) samt vilket parti som ligger i mitten vad gäller ekonomisk politik (Sverigedemokraterna).

Tomas Ramberg flaggar för att man lätt hamnar fel om man begränsar sig till att bedöma ett parti utifrån vad de tycker i skilda sakfrågor i sina program; så här säger han (transkript):

”Just när det gäller Sverigedemokraterna så tycker jag en viktig invändning är maktfrågan. När man går in i sakfrågor på ett ganska smalt sätt ser det ut som att Sverigedemokraterna förordar t ex generösa socialförsäkringar (de placeras mer till vänster), men när man ser till vad de egentligen vill göra med t ex A-kassan ser man att de tycker att den ska vara hög men att den ska tas bort från fackföreningsrörelsens möjligheter till inflytande (dvs i maktfrågan är de då till höger, man vill försvaga fackföreningsrörelsen). I fråga om arbetsrätten så tycker man att man ska göra fler undantag i turordningen, i fråga om kollektivavtal så vill man inte ha krav på sådana avtal (där är man överens med de borgerliga), osv…

I de här maktfrågorna är det väldigt lätt att se att Sverigedemokraterna hamnar till höger; man är inte ett parti som tycker att man ska organisera sig efter klass, det är i grunden något som splittrar i deras ideologi.

Men om man alltså går in och tittar på exakt vad de tycker i skilda sakfrågor i sina program, då kan det se ut som om de ligger i mitten i ekonomisk-politiska frågor…

Detta är tycker jag ett exempel på att man hamnar fel om man bara läser exakt hur mycket pengar de vill ge till någon som är arbetslös osv…”

I de här maktfrågorna är det väldigt lätt att se att Sverigedemokraterna hamnar till höger; man är inte ett parti som tycker att man ska organisera sig efter klass, det är i grunden något som splittrar i deras ideologi.

 


Kort utskrift från Sveriges Radios P1-podd ”Det politiska spelet” (20201015, från 37 minuter).

[Vill du lyssna på detta avsnitt hittar du det här (avsnitt 310, ”Löfvens hala tvål”).]

facebook Twitter Email