Motion 20220808 – Industrikompetensen måste säkras

(Här hitter du motionen som pdf: Motion 20220808 – Industrikompetensen måste säkras.pdf )

Tierps kommun bär på en stolt industrihistoria. I kommunen ligger Leufstabruk, som ibland kallas Sveriges första industristad och ett antal andra bruk. Men industrin är inte bara vår historia, det är i högsta grad vår samtid, men vi behöver agera för att det också skall vara vår framtid.

Under de organiserade företagsbesöken har industriföretagare flertalet gånger lyft att industriprogrammet behöver utvecklas, och att de är intresserade av att vara med och bidra. Att det finns arbetskraft för alla våra tillverkande industrier är extremt viktigt för vår kommun. Om det inte finns anställningsbar arbetskraft kommer det till slut inte heller finnas kvar industrier. Idag sysselsätter kommunens olika tillverkningsindustrier ungefär 1000 personer.

Atlas Copco Tierpverken är vår kommuns största privata arbetsgivare, och har upprepat signalerat att de inte ansåg att den utbildning som eleverna som gått industriprogrammet på Högbergsskolan fått inte höll måttet. De startade därför ett eget traineeprogram tillsammans med Clock work för att säkra en utbildning av god kvalité.

Vi måste säkerställa att industriprogrammet håller måttet för att utbilda anställningsbar arbetskraft. I dag arbetar våra industrier med dyra och avancerade maskiner som det inte är möjligt för skolan att köpa in i samma takt som utvecklingen sker. Men genom samarbete med våra lokala företag kan eleverna få möjlighet att få praktisk utbildning på plats på olika företag och i samarbete med skolan. För oss är det självklart att ta emot de utsträckta händer som näringslivet erbjuder. Tänk om Tierps kommun skulle kunna hitta ett sätt att skapa Sveriges modernaste industriutbildning genom ett väl fungerande utbyte med våra framgångsrika företag.

Hösten 2021 anordnade Svenskt Näringsliv tillsammans med kommunen en arbetslunch i syfte att skapa ett bättre företagsklimat i kommunen. Under lunchen sa Mats Flood från MF produktion något som fastnade hos mig. Han sa ”Ungdomar vet inte vad det är att arbeta inom industrin. Man har varit med pappa och renoverat hemma, så man vet något om vad bygg innebär. En del har en moppe eller epatraktor att mecka med och de gör att man söker fordonsprogrammet. Men få vet vad det innebär att arbeta inom industrin, och det kan vara förklaringen till att det är så få som söker industriprogrammet. Vi företagare vill hjälpa till, använd oss!”

Tidigare fanns en satsning för att få tjejer att söka till tekniksidan. Istället för kommunal feriepraktik så var det en vecka med möjlighet att testa på teknik i syfte för att väcka deras intresse. Tänk om vi kunde hitta ett liknande upplägg tillsammans med kommunens företag. Till exempel att få testa att bygga lego på Atlas Copco för att förstå produktion enligt konceptet Lean eller göra sitt eget smycke hos GSP. Möjligheterna är stora och det vore en chans för våra ungdomar att få se mer av vad modern industri innebär, en chans för våra industriföretag att visa upp sig och för oss i kommunen att vara med och erbjuda fler ungdomar värdefull feriepraktik.Mot bakgrund av ovan nämnda problematik föreslår viatt uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med kommunens industrier utreda om det går att hitta ett sätt att skapa feriepraktisk, där ungdomar får prova på och se vad det innebär att arbeta i en modern tillverkningsindustri, samtatt uppdra till kommunstyrelsen att söka samarbeten med lokala industriföretagen i syfte att åter starta ett väl fungerande industriprogram.

Tierp den 8 augusti 2022

Viktoria Söderling (S)
Oppositionsråd

Benny Larsson
Ersättare i kommunfullmäktige

 

 

facebook Twitter Email