Motion 20210406 – 4 åringarna på äldreboendet

(Här hitter du motionen som pdf: Motion 20210406 – 4 åringarna på äldreboendet.pdf )

Just nu är vi alla svältfödda på social stimulans, men extra illa är det för de äldre som bor på särskilda boenden där det varit besöksförbud under stora delar av pandemin.

Under föregående år visade TV4 tv-programmet ”4-åringarna på äldreboendet”. Vi fick följa ett härligt gäng 4-åringar som regelbundet hälsade på äldre som bodde på ett särskilt boende. Det gick inte att undgå att bli berörd av glädjen som spreds mellan de olika generationerna. Jag tror att vi var många som blev rörda till tårar hemma i tv-soffan.

Glädjen som spreds var fantastisk, men det gav dessutom friskare, piggare och lyckligare äldre. Allt detta finns dokumenterat i det forskningsprojekt som programmet egentligen var. I programmet följdes (övervakas) de äldres mående av Ingmar Skoog, som är både professor och äldrepsykiater, och Anna Ekdahl, docent och överläkare i geriatrik. De uttrycker till tidningen Senioren, publicerat 2020-09-16, att förbättringarna för de äldre var sensationellt goda. I ett citat till Senioren säger Ingmar Skoog ”Många äldre är sämre än vad de behöver vara. Barn ser inte de äldre som sköra äldre, de ser dem som människor. Barnen får kompisar att leka med och det är inte bara de äldre som utvecklas, även barnen lär sig att ta ansvar. De äldre växer också när de känner sig behövda, när de får hjälpa barnen med sin kunskap. Samspelet är helt otroligt samtidigt som de äldres funktionsförmåga blir så mycket bättre.”

Nu har äntligen de äldre på våra boenden fått sin vaccination och vi börjar äntligen se ljuset i pandemintunneln. Vi behöver möta behovet av stimulans i kölvattnet av pandemin, men också för framtiden. Samhället är på väg att öppna upp och vi behöver stå redo för när det ur smittosynpunkt finns möjlighet att ses över generationsgränserna.

Barnen får kompisar, vidgar sina vyer och lär sig att ta ansvar samtidigt som de äldre får känna sig behövda och upplever ett förhöjt människovärde. Det innebär fantastiska mervärden för verksamheterna, men framförallt för individerna.

Vi har två riktiga guldlägen för att testa konceptet med förskolebarn som hälsar på i våra äldreboenden. Vallskoga förskola har idag tillfälliga lokaler på Åskarbygårdens tomt och Gullvivans förskola i Karlholm ligger granne med kommunens största äldreboende Wesslandia.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi Socialdemokrater

Att ett försök genomförs, när det kan göras smittsäkert ur pandemisynpunkt, där de äldre barnen på förskolorna Gullvivan i Karlholm och Vallskoga i Tierp regelbundet besöker äldreboendena Wesslandia respektive Åskarbygården.

Tierp den 6 april 2021
Viktoria Söderling (S)
Oppositionsråd

 

 

facebook Twitter Email