10 anledningar till att engagera sig i (S)

Varför ska du gå med i socialdemokraterna?

… för att då kan du vara med och göra skillnad. På riktigt. Det är medlemmarna som sätter den politiska dagordningen.

… för att här är alla välkomna och vi sätter människan främst.

… för att vi vill minska orättvisor som är oförsvarliga / oförlåtliga / oursäktliga.

… för att vi vill eliminera diskriminering — den är oförsvarlig / oförlåtlig / oursäktlig.

… för att vi vill ge alla rätt till arbete och öka tryggheten i arbetslivet.

… för att vi vill att vägarna ska ligga öppna för utbildning, alla skolor ska vara bra skolor.

… för att vi vill att alla får bra omsorg när man behöver det.

… för att vi vill utveckla både stad och landsbygd.

… för att vi prioriterar miljöfrågorna och en hållbar utveckling.

… för att ge alla rätt till bra boende och ge alla möjligheter att sträva efter en inspirerande fritid.

 

(Ovanstående är en variant på en sida hos Socialdemokraterna i Kristianstad.)

 

 

Jan Z 20171213

facebook Twitter Email