Svensk skola är en skam – ni politiker har svikit

Läraren och skoldebattören Filippa Mannerheim publicerar i dag ett öppet brev på Expressens kultursida till Sveriges riksdagspolitiker. ”Det är dags att gå samman över partigränserna och stoppa aktiebolagens expansion”, skriver hon.

Riksdagspolitiker!

Jag är svensk medborgare. Jag är lärare. Jag är förälder. Och jag är djupt oroad över svensk skolas framtid.

Den svenska skolan har utsatts för ett världsunikt experiment. I den övriga världen är det en orimlighet att aktiebolag kan göra oreglerad vinst på skattemedel. Trots det, skänker vi i Sverige år efter år bort hundratals miljoner kronor till aktieägare i bolagskoncerner – pengar som var avsedda för våra barns utbildning.

Med 90-talets avregleringar var ambitionen att skapa blomstrande, fristående skolor, stiftelser, föräldrakooperativ och små aktiebolagskolor med pedagogiska alternativ. Idag har denna vision förvandlats till en okontrollerbar marknad där riskkapitalbolag breder ut sig och slukar skattepengar i rasande fart.

Affärsmodellen är enkel: man köper upp mindre friskolor och införlivar dem i de växande koncernerna och går sedan i vinst genom att rikta marknadsföringen mot lättundervisade, självgående elever, genom speciella klädkoder, krav på högt tempo och stort eget driv eller genom engelska som studiespråk. Med ett utsållat, enklare elevunderlag, kan aktiebolagsskolorna dra ned på löner, lärartäthet, resurspersonal och – för att locka ännu fler lukrativa elevkunder – strössla med överbetyg för att visa på skolans ”höga resultat”.

När de lönsamma eleverna sugits upp av friskolan, står den kommunala skolan kvar med ett svårare elevunderlag och med helhetsansvaret för kommunens alla elever. Och när den kommunala skolans elevpeng måste höjas på grund av att uppdraget blivit mer krävande, höjs även friskolornas elevpeng och koncernernas vinster kan öka ännu mer. En bombsäker affärsmodell för riskkapitalbolag men ett förödande skattesvinn för svenska folket.

För medan skoljätten Academedia, numera börsnoterat, gör en vinst på 556 miljoner kronor före skatt, ökar barngruppernas storlek på förskolan och överstiger kraftigt Skolverkets riktmärken. Medan Internationella engelska skolan (IES) presenterar en vinst på 254 miljoner, står många barn i klassrum utan läromedel och undervisas av utländska lärare utan svensk legitimation eller av behöriga lärare som tjänar 3000 kronor mindre i månaden än sina kommunala kolleger. Medan skolor och högskolor larmar om sjunkande kunskapsresultat, ökar glädjebetygen, då betyg blivit ett konkurrensmedel på marknaden. Medan friskolejättarna får hyresrabatt för att etablera sig i kommunerna, ratas barn med diagnoser eller annat modersmål än svenska, eftersom de är dyrare att undervisa.

Innan Skolverket hemligstämplade all statistik om enskilda skolor – eftersom den blev en ”affärshemlighet” – fanns all denna information tillgänglig för oss. Idag gör den inte det längre, vilket hotar vår demokrati.

Jag anklagar er för det.

Svensk skola blöder samtidigt som resurser finns. Men de skattepengar som var tänkta att gå till elevstöd, smågrupper, fler lärare, mer resurspersonal, läromedel och mindre klasser hamnar i stället i skatteparadis.

Ni, politiker, har gjort vår gemensamma skola till en våt dröm för riskkapitalbolag. Det är skamligt. Det är sorgligt. Det är ovärdigt en kunskapsnation.

Efter att Chile avskaffade vinstdrivna friskolor för fyra år sedan, står vi ensamma kvar i världen med vårt skolsystem. Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna, England har alla friskolor men vinster är förbjudna eller hårt reglerade. Om resten av världen kan ha välfungerande fristående skolor som föräldrar kan välja mellan, utan att ägarna får plocka ut miljonvinster – varför kan inte vi?

Bolagsmagnaterna har pengarna. Ni politiker har makten. Jag har, förutom min ursinniga förtvivlan över sakernas tillstånd, bara min penna och min övertygelse om att sanningen om Sveriges skolsystem måste fram.

Riksdagspolitiker. Detta brev har blivit långt och det är dags att sammanfatta:

• Jag anklagar er, Socialdemokraterna! Ert partinamn är en ynklig rest från den tid då ni värnade om en jämlik skola – för alla barn från alla samhällsklasser. Idag har ni frivilligt satt på er munkavle gällande en av Sveriges viktigaste frågor – marknadsskolan. Det är inte demokrati utan dess raka motsats: det är politisk ynkedom.

• Jag anklagar er, Moderaterna! Ni pratar om fler kontroller trots att det uppenbart inte hjälper mot de korruptionsliknande inslag som marknadsskolan avlat fram, där glädjebetyg, i stället för bildning, blivit ett konkurrensmedel i kampen om de mest lättundervisade eleverna. Ni har med er nonchalans svikit vår nation och dess yngsta medborgare.

• Jag anklagar er, Liberalerna. Ni kallar er för ett ”skolparti” och hävdar att lärare ska vara auktoriteter i klassrummen. Samtidigt har ni förvandlat barn och föräldrar till skolkunder och ”betygsshoppare” och lärarna till servila säljare av betyg, med uppdrag att hålla kunderna nöjda för den egna skolans överlevnad. Systemet är moraliskt korrupt och ni står som delansvariga.

• Jag anklagar er, Kristdemokraterna. Er ovilja att se hur vinstintresset slår mot skolan är beklämmande. Ni tjänar mammon när ni borde tjäna våra barn. Till er, har jag bara en sak att säga: Driv månglarna ur templet!

• Jag anklagar er, Miljöpartiet. 2013 röstade er kongress nej till vinstuttag i välfärden. Efter det har er skolpolitik bestått av handhjärtan på Youtube, trots att ni haft utbildningsministerposten. Ert bidrag på skolans område har varit en ofinansierad ”Läsa-skriva-räkna-garanti” och en kamp för mer sex- och samlevnadsundervisning, medan skolan faller.

• Jag anklagar er, Sverigedemokraterna. Ni pratar om assimilation, samhällsgemenskap och trygghet. Ändå stöder ni ett skolsystem som ökar segregationen och tillåter jihadist-skolor som drivs av personer med kopplingar till islamism och våldsbejakande extremism och skolor med religiös indoktrinering av barn. Och efter en bjudlunch på Riche, svängde ni i frågan om förbud mot vinstuttag och satte er i knät på friskolelobbyn.

• Jag anklagar er, Vänsterpartiet. Ni har förhållit er passiva och inte ens antytt att ni skulle vilja fälla regeringen i denna fråga. Skolkoncernernas vinstuttag och expansion är en ödesfråga för vårt land och oavsett hur upprörande ensamma ni står här i Sverige, har ni resten av världen på er sida. Fäll regeringen! Denna fråga är inte förhandlingsbar.

• Jag anklagar er, Centerpartiet! Ni sätter riskkapitalbolags rätt till miljonvinster före framtida generationer och kallar Sveriges offentlighetsprincip – grunden i vår demokrati – för en ”hetsjakt på fri företagsamhet”. Ni låter era vänner i företagsledningarna lagligt stjäla våra skatter – miljoner som var ämnade till utbildning. Ni poserar oblygt med koncernpamparna på bild, utan att skämmas. Ni har svikit Sverige.

Mina frågor till er politiker är följande: Vad kommer att hända med Sverige när allt fler barn inte får den utbildning de behöver? När utländska riskkapitalbolag får alltmer inflytande över skolan och vi medborgare förlorar både insyn och offentlighetsprincip? När skattemedel, via friskolskoncerner, hamnar i fickorna på fundamentalister och aktieägare i Kuwait, Saudiarabien och Malta? Vilka möjligheter kommer vi att ha att styra skolan på demokratisk väg när utländska ägares makt över vårt utbildningsväsende ökar via skolkoncernernas expansion?

En sista reflektion. Vad den nu må vara värd för er:

Skolan är inte bara byggnader med barn och lärare inuti. Skolan är inte bara barnomsorg medan föräldrarna arbetar. Skolan är ett gemensamt samhällsbygge, där vi vuxna rustar kommande generationer inför framtiden. Kunskap, bildning och fostran ska stå i centrum för denna samhällsviktiga verksamhet – inte pengar.

Om vi raserar detta gemensamma bygge, vilket ni, politiker, är på god väg att göra, faller också samhället i bitar, sakta men säkert. Ert samhälle, precis som mitt. Era barns samhälle, precis som mina barns samhälle.

Riksdagspolitiker. Tiden är kommen. Det är dags att gå samman över partigränserna och stoppa aktiebolagens expansion och ta tillbaka skattemiljonerna och skolan till det svenska folket.

Medan vi fortfarande kan.

Av Filippa Mannerheim, gymnasielärare i svenska och historia samt skoldebattör, i Expressen 2020-11-17

facebook Twitter Email