Motion 20210406 – Inga fler räknade minuter!

(Här hitter du motionen som pdf: Motion 20210406 – Inga fler räknade minuter!.pdf )

Tierps kommuns biståndshandläggare beviljade år 2020 långt fler timmar hemtjänst än vad som utfördes. Många av timmarna som inte utförts har en naturlig förklaring så som växelvård eller sjukhusvistelse. Men om vi i stället jämför planerad tid med utförd tid så finns det också en skillnad. Det tyder på ett systemfel, och statistiken visar att det inte är något nytt. Diskrepansen mellan planerad tid och utförd tid blir oftast minuter som personalen försöker jaga ikapp när något oförutsett skett.

Minutscheman inom hemtjänsten innebär att undersköterskor och vårdbiträden ges i uppdrag att utföra insatser, t.ex. en dusch, en städning eller en promenad, och att denna insats anges i antal minuter som sedan loggas i digitala verktyg. Men när något oförutsett händer behöver personalen kunna anpassa dagen efter förutsättningarna och inte vara låsta till ett visst antal minuter. Det ställer också till problem att en dusch räknas som ett visst antal minuter men kan ta väldigt olika tid hos olika äldre.

Minutstyrning leder till en stressig arbetssituation på bekostnad av handlingsutrymmet i mötet mellan personalen och de äldre. Arbetsmiljön är inte hållbar och personalen saknar ständigt marginaler.

Under föregående mandatperiod påbörjade vi Socialdemokrater arbetet med att individanpassa hemtjänsten mer genom att individens behov sattes i centrum. IBIC infördes som metod vid biståndsbedömning. De olika insatserna delades in i mindre delar och den äldre fick genom det ett större handlingsutrymme och självständighet genom att själv kunna utföra de delar av en uppgift som de kunde själva. Ett talande exempel är den äldre kvinnan som lyckligt berättade att hon äntligen fick gå och handla igen eftersom det var att bära upp kassarna för trappan till lägenheten hon inte orkade och nu fick hjälp med endast den delen. Hon blev för mig ett tydligt exempel på att de äldres självständighet och självbestämmande är viktigt att värna.

Genom IBIC och annat utvecklingsarbete har minutscheman minskats till att bli ett planeringsverktyg för verksamheten och inte längre styrande planering.

Det är nu dags att ta ytterligare ett steg på vägen och helt släppa minutstyrningen även som planeringsverktyg. Ett ytterligare steg mot en hemtjänst med individens behov i centrum och där undersköterskans kompetens tas till vara i mötet med den äldre.

Vi bör titta på de positiva exempel som finns i bland annat Norrköping och Örebro för att inte uppfinna hjulet igen.

Vi har nu fått statsbidrag riktade till omsorgen som måste tas till vara och komma de äldre och personalen till dels.

Mot bakgrund av ovan föreslår vi socialdemokrater kommunfullmäktige;

  • Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur minutregleringen av vad personalen inom hemtjänsten ska bistå de äldre med helt avskaffas så att den äldre och undersköterskan själva kan bestämma hur de använder sin gemensamma tid.

Tierp den 6 april 2021
Viktoria Söderling (S)
Oppositionsråd

 

facebook Twitter Email