Vi socialdemokrater vill hitta en lösning för Rörholmsbadet!

I en debattartikel i Arbetarbladet lördag 20210220 skriver Viktoria Söderling att ”vi måste hitta en lösning för Rörholmsbadet i Söderfors”.

Artikeln är ett svar på kvintettens artikel i Arbetarbladet 20210215 med rubriken ”Socialdemokraterna blåljuger om badet i Söderfors”.

På det möte som hänvisas till i minoritetsstyrets debattartikel den 15 februari var frågan vem som skulle köpa och inte om badet skulle säljas. Det var redan beslutat! Vi såg potential i den bild som Skogsberg målade upp, och valde därför att stödja att försäljningen ej skulle ske till högstbjudande. Vi föreslog också att avtal skulle skrivas med köparen för att säkra att badet fanns kvar, vilket tyvärr röstades ner av minoritetsstyret. Helt riktigt fanns det med i vår budget 2018, men märk väl att det inte fanns kvar i budgeten för 2019. Vi valde aktivt att inte sälja badet. Vi vågade erkänna att det var en dålig idé redan från början. Budget handlar alltid om att prioritera och att våga ta beslut. Att vår kommunikation inte har lyckats är naturligtvis beklagligt, men det har aldrig varit vår mening att dölja något.

Nästan regelmässigt när Tierps nuvarande minoritetsstyre uttalar sig så är det om vad som hände för mer än två år sedan och för att misskreditera den dåvarande politiska ledningen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Dagens politiska agenda och vad man vill göra i framtiden nämns sällan eller aldrig. Jag tycker att det är dags för dem att lägga det förgångna bakom sig och i stället se framåt och berätta för kommuninnevånarna vad man vill.

Det anmärkningsvärda är att alla borgerliga partier utom (M) röstat för flertalet av de satsningar som man nu spyr galla över. Det gäller till exempel Kulturhuset Möbeln, Vegahallen och det nya vård- och omsorgsboendet. Och för Miljöpartiets del gäller att det stod bakom samtliga beslutade satsningar som gjordes under den förra mandatperioden. Att låtsas som att man inte varit med och beslutat när man satt i opposition är både fegt och falskt, och det förvånar oss att man inte vågar stå för vad man varit med och beslutat om.

Jag är övertygad om att Söderforsarna och resten av våra kommuninnevånarna vill ha annat än politiskt käbbel. De vill veta vad vi vill. Jag ska vara tydlig; jag vill att badet och campingen ska kunna öppna till sommaren och framtida somrar. Jag vill att Söderfors stolta bandytradition ska kunna leva vidare på en fungerande bandyplan. Jag vill att barn i hela kommunen ska ha tillgång till en meningsfull fritid. All politik handlar om att vilja och att hitta lösningar för att genomföra det man vill.

Jag hoppas att den tvist som uppstått mellan entreprenören och kommunen kan lösas till allas belåtenhet. Jag hoppas också att vi omgående kan hitta en lösning för söderforsbadets framtid.

Vi vill sträcka ut en hand och hoppas att minoritetsstyret vill föra en dialog och börja förhandla. Vi måste ta oss ur den sandlådenivå som har rått den senaste tiden och istället se till kommunens bästa och dess framtid.

Viktoria Söderling (S), oppositionsråd Tierps kommun

 


 

Debatt: Socialdemokraterna blåljuger om badet i Söderfors (kvintettens artikel i Arbetarebladet måndag 20210215)

Viktoria Söderlings artikel (ovan) är ett svar på kvintettens artikel (nedan) i Arbetarbladet 20210215, med rubriken ”Socialdemokraterna blåljuger om badet i Söderfors”.

Vi ser allvarligt på att Socialdemokraterna i Tierps kommun, med Viktoria Söderling i spetsen, går ut brett i sociala medier med ren lögn kopplat till hur partiet historiskt ställt sig i frågan om försäljning av badet och campingen i Söderfors. ”Socialdemokraterna röstade emot att badet skulle säljas…”. När kommunstyrelsen i mars 2020 beslutade sälja till nuvarande ägare föreslog inte Socialdemokraterna att försäljningen skulle stoppas. Protokollet från det mötet finns att läsa på Tierps kommuns hemsida för alla nyfikna som vill syna det ljuget.

Lögn nummer två, som också går att syna, finns i kommunfullmäktigeprotokollet från december 2018. I Socialdemokraternas budgetförslag för 2019 fanns en försäljning av anläggningen inskriven i en separat budgetpost. Prydligt redovisat med den minskade driftkostnaden som användes i deras finansiering. Kommunfullmäktiges budgetbeslut samt den reservation som Socialdemokraterna lade innehöll alltså båda uppdrag om försäljning. Så vår fråga är: När har Socialdemokraterna föreslagit att stoppa försäljningen? Varken vi eller någon annan som läser kommunens protokoll hittar detta.

Under tiden som förflöt mellan beslutet 2018, att badet och campingen skulle säljas, tills dags dato har inget förslag om att försäljning ska stoppas inkommit från Socialdemokraterna. Sedan vi tillträdde pågår en tung process för att få kommunens ekonomi på rätt köl samt att återställa minuset på 20 miljoner som socialdemokraterna efterlämnade 2018. Vi gör allt för att slippa nedskärningar i kommunens huvudsakliga ansvarsområden: vård, skola, omsorg. Vi förstår mycket väl att det skär i hjärtat i kommunens övriga orter som sett nybyggd crosshall, nyrenoverat kulturhus samt en rejäl renovering och utbyggnad av Vegavallen och Vegahallen poppa upp i Tierp.

Vi förstår också att det finns en stor frustration över att det särskilda boendet Hällbacka i Söderfors stängts utan att det togs ett formellt kommunfullmäktige-beslut som medborgare hade haft en chans att påverka eller överklaga. Socialdemokraterna smög undan det beslutet genom att upphandla ett stort antal platser i Tierp utan att ens utreda förutsättningarna för att bygga nytt boende i Söderfors när Hällbacka underkändes av Boverket och Arbetsmiljöverket. Vi kan bara beklaga det förra styrets slarviga syn på demokrati. Tro oss, vi önskar att vi styrt även före 2018!

Då hade med all sannolikhet prioriteringarna sett annorlunda ut. Nu är det bara att kavla upp ärmarna och försöka göra det bästa av situationen med de anläggningar som nu finns i Tierp. De förlorade möjligheterna som andra prioriteringar hade kunnat ge är bortkastad energi att sörja, även för oss. Vi måste fokusera framåt, annars kommer vi inte ur det som varit. Att kommunens huvudort är Tierp har betydelse men det är inte en naturlag att allt ska satsas där.

Så varför har då inte vi, som lovordar hela kommunen-perspektivet, satsat enligt den devisen? Jodå, vi har till exempel tagit beslut om ny skola och förskola i Kyrkbyn. Fokus på vård, skola, omsorg. Tyvärr finns inte ekonomiskt utrymme att exempelvis återstarta bandyisen i Söderfors som Socialdemokraterna beslutade stänga 2017. Oavsett vad Socialdemokraterna lovat eller lovar så hade de heller inte kunnat öppna isen igen som de hävdar. Vilka pengar skulle de betala reparationer och årlig drift med?

Att Socialdemokraterna i Tierps kommun hyser het kärlek för fina hall-, anläggnings- och kulturhusbyggen i Tierp och ogillar vår politik och vår städning av kommunens ekonomi är inget nytt. Det nya och ganska skrämmande är deras sätt att marknadsföra rena osanningar. Kan någon svara oss på vad som hänt? Är detta någon ny strategi från partiorganisationen? Eller är det resultatet av de lokala företrädarnas egna initiativ för att på bästa vis kunna vända kappan efter den vind som blåses upp genom en ljug-strategi i hopp om att kunna dölja den oreda som nu är under uppstädning?

Sara Sjödal (C)
Emma Lokander (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Alfred Mujambere (L)
Joachim Stormvall (MP)

 


 

Den första kommentaren från oss Socialdemokrater om att ”Rörholmsbadet i Söderfors skulle aldrig ha sålts!” hittar du här.

 

 


 

 

facebook Twitter Email