Viktoria Söderling (S): ”Kvarteret Gästis, mitt i Tierp, behöver rustas nu!”

Kvarteret Gästis, mitt i Tierp, behöver rustas — men inte i år. Så bestämde politiska majoriteten nyligen. Oppositionsrådet Viktoria Söderling (S) ser detta som en felprioritering. Läs mer om detta nedan!

(Artikeln återfinns i UNT 20230908.)

Mitt i hjärtat av Tierp står kvarteret Gästis, som är i behov av ett ansiktslyft. Men med kommunens senaste beslut får områdets upprustning ge vika för andra akuta behov – som ett nytt vårdcentrum och förskola.

Ändringen av detaljplanen för kvarteret Gästis ska inte ske i år. Så bestämde politiska majoriteten nyligen. Oppositionsrådet Viktoria Söderling (S) ser detta som en felprioritering.

Oppositionsrådet Viktoria Söderling (S) ser detta som en felprioritering: ”Centrala Tierp är i akut behov av utveckling.”

– Centrala Tierp är i akut behov av utveckling. Vi ser redan tomma lokaler, och det lokala näringslivet kämpar på. Vi föreslår att de berörda aktörerna bekostar detaljplanearbetet, med kommunen som medfinansiär. Annars riskerar vi att näringslivsidkare väljer att investera någon annanstans, säger Viktoria Söderling.

Samhällsbyggnadsutskottet sätter nu sex andra områden före: Vårdcentrum, Gyllby, Stationsvägen, Karlholms strand, Tegvägen och Skogsbovägen.

Diskussioner pågår om ett nytt sjukhusområde vid Vårdcentrum, finansierat av Region Uppsala, medan Gyllby siktar på en ny förskola.

Vad kan stå tillbaka?

– Tegvägen kan vänta. Det är inte akut att göra detaljplan där nu, säger Viktoria Söderling.

På Tegvägen planeras fler bostäder i framtiden.

Emma Lokander (M), ordförande för samhällsbyggnadsutskottet, förtydligar varför kvarteret Gästis inte ligger högst på prioriteringslistan: den ansträngda ekonomin och samhällsnytta.

– Plankontoret har begränsade resurser, både ekonomiskt och personellt. Därför får vi jobba med Gästis i mån av tid, säger Emma Lokander.

Vill man prioritera upp Gästis får fastighetsägarna gå in med pengar, menar Emma Lokander. Kvarteret Gästis ägs inte av kommunen, och kommuner brukar sällan finansiera detaljplaneändringar för privatägda fastigheter. Men här gör man ett undantag – kommunen vill finansiera detta.

– Kvarteret Gästis står centralt i Tierp, det är det första man lägger märke till på tåget eller vid ankomst, säger hon.

Fem fastighetsägare äger kvarteret Gästis, men endast en av dem, Söderviken Fastighets AB, vill göra en stor förändring med rivning och nybyggnation på sin fastighet.

Alla ägare är inte beredda att betala för detaljplaneändring. Enligt kommunens plankontor kan en detaljplaneändring med utredningar för Gästis landa på mellan 500 000 och en miljon kronor.

Adam Nyström, chef för planering i Tierps kommun, meddelar att detaljändring i Gästis kan påbörjas om ett år.

Jeanina Santiago
UNT 20230809

facebook Twitter Email