Tierp behöver få tillbaka framtidstron!

Tierp förtjänar en budget som sätter välfärden i centrum och inte drar alla frågor i långbänk, skriver Viktoria Söderling i UNT. Läs hela texten här nedan!

När vi går in i 2024 är det ekonomiska läget tufft. Inflation, krig i Europa och Mellanöstern samt höga räntor. Många hushåll och kommuner kämpar med att anpassa sig till och hantera dessa nya förutsättningar. I Tierps kommun har utvecklingen stannat av. De flesta kommuner i Uppsala län ökar i invånarantal, men i Tierp tappar kommunen invånare för andra året i rad. Det är första gången det händer på flera decennier. Och det är något kommunen inte har råd med.

Politik handlar om vilja, ansvar och prioriteringar.

För oss socialdemokrater är prioriteringen klar. Det är barnen, våra äldre och personalen. Välfärden och satsningar på framtiden för att skapa framtidstro.

När alliansstyret nu gör neddragningar så är det barnen och de äldre som drabbas hårdast. Att flera förskolor äntligen kan flytta från baracker till ordinarie lokaler är bra, men att det sker på bekostnad av färre anställda för att finansiera de nya lokalerna är helt fel väg att gå. Det är relationerna mellan pedagoger och barn som är det mest centrala. Ett av de viktigaste uppdragen i det socialdemokratiska budgetförslaget är att ta tag i lokalsituationen på Centralskolan och Örbyhus skola. Centralskolans problem med inomhusmiljön har varit känt långt över ett år och den mycket besvärande trångboddheten på Örbyhus skola under ännu längre tid. Det är hög tid att politiken tar ansvar och styr i denna fråga.

För tretton år sedan startade projektet Naturskolan, ett mycket lyckat projekt som för 10 år sedan blev en mycket uppskattad permanent upplevelse för både lärare och elever. Vi socialdemokrater vill och prioriterar att ha Naturskolan kvar.

Äldreomsorgen kan vi inte spara sönder. Kommunen har beslutat att ta hem serviceinsatserna som städ, tvätt och handling till egen regi. Det kan bli ett sätt att erbjuda heltid till all personal. Men det får inte ske på bekostnad av personalen. De ska inte behöva springa eller köra snabbare. Därför skjuter vi socialdemokrater till pengar för att ge möjlighet att utöka bemanningen. Vi behöver en långsiktig plan kring planering för framtiden med särskilt boende och korttidsplatser. Personalen måste få vara proffs och tillsammans med den äldre utforma planeringen av omsorgen.

Vi vill se en fortsatt utveckling i hela kommunen. Vi vill vända trenden och öka antalet invånare. Därför måste översiktsplanen göras färdigt. Vi vill möjliggöra för start av bostadsbyggande i Siggbo, skapa en lokal busslinje under lågtrafik och se till att det finns byggbar mark i efterfrågade lägen. För fortsatt utveckling behöver vi ett starkt näringsliv och för att företagen ska finnas kvar krävs det att de ska kunna rekrytera arbetskraft. Vi socialdemokrater vill tillsammans med våra världsledande industriföretag starta ett nytt modernt industriprogram för att attrahera elever och för att de ska bli attraktiva för vårt lokala näringsliv.

En viktig del för att Tierps kommun ska vara attraktiv att leva och bo i är alla våra fantastiska föreningar. Från idrottsföreningar som ser till att våra barn och ungdomar rör sig samtidigt som de har roligt till pensionärsföreningar som ordnar träffar för våra äldre. Vi vill att kommunen skall underlätta föreningarnas arbete genom att det ska vara lätt att använda kommunens anläggningar och lokaler samt att administrationsbördan skall göras så lätt som möjligt. Föreningarna ska fokusera på den egna verksamheten och inte fastna i byråkrati.

Sist men inte minst, vi socialdemokrater vill göra färdigt alla de viktiga frågor som blivit långbänkar på grund av bristande och feg politisk styrning.

Tierps kommun tenderar under den nuvarande politiska ledningen att utmana Uppsala kommun om att vara den kommun som drar alla frågor i långbänk. Det handlar om att komma till skott med miljöproblemen på Centralskolan och Örbyhus skola. Om det pausade arbetet med översiktsplanen. Om att inte utreda in absurdum utan att äntligen bestämma vad man vill med kommunens fastigheter. Och att Siggbo Trädgårdsstad efter många års väntan äntligen kan börja bebyggas. För att nämna några exempel.

När tiderna är tuffa behövs dialog och lyhördhet kombinerat med ett tydligt ledarskap. Långbänkar blir dyra, ineffektiva och skapar frustration och oro hos oss alla.

Vi socialdemokrater lägger fram en budget för Tierps kommun där vi avslutar alla långbänkar, för välfärd och framtidstro.

Viktoria Söderling
Oppositionsråd (S)
Tierps kommun

 


UNT (Uppsala Nya Tidning)
Debatt
7 november 2023

facebook Twitter Email