ABF i Uppsala län: Gör en annan värld möjlig!

I ett färskt nyhetsbrev vill ABF i Uppsala län ge tips på hur vi med folkbildningens hjälp kan engagera oss för en mer jämlik värld.

Sverige är idag ett land på väg mot skenande klassklyftor, där välfärdsstaten privatiseras i snabb takt och klasstillhörighet allt tydligare dömer människor till olika levnadsstandard och livslängd. Så här kan vi helt enkelt inte ha det. Att motverka klassamhället är en av ABFs prioriterade utmaningar. Detta gör vi genom att synliggöra orättvisor och skapa rum för människors erfarenheter och berättelser – vi vill stärka samhörigheten för alla med ett gemensamt intresse av ett solidariskt och jämlikt samhälle. Vi bedriver också verksamhet som överbryggar kunskaps- och utbildningsklyftor, och vi fungerar som en resurs för människors organisering. ABFs folkbildningsarbete ska ge mest till dem som fått minst och står längst bort från makt och inflytande.

Om du klickar på den här länken får du tips på hur du med folkbildningens hjälp kan engagera dig för en mer jämlik värld. Rusta dig med kunskap och möt dagens och framtidens utmaningar tillsammans med oss!

Ett exempel: Vill du veta mer om hur det svenska klassamhället ser ut idag? Vill du bekämpa det? Köp den nya antologin Klass i Sverige i ABFs webbutik.

 

 

 

facebook Twitter Email