Allt svårare hitta kommunpolitiker

Låt nedanstående artikel (skriven av Rickard Jakbo och publicerad i Dagens Arena 29 augusti 2021) tjäna som inspirationskälla, så att många S-medlemmarna i Tierps kommun vill stå på kommunfullmäktigelistan vid nästa års val. Under den kommande hösten ska alla föreningar grunna på vilka man vill nominera till fullmäktigelistan. Listan fastställs på repskapet i Tobo måndag 24 januari 2022!

De medlemsmässigt sett minsta partierna, L och MP – men också KD – har fått det allt svårare att hitta kandidater i alla kommuner under de tre senaste valen. Det visar Dagens Arenas bearbetning av data från Valmyndigheten.

Nu i höst startar arbetet med att hitta kandidater till valen 2022 i flera partier. Av förra valet att döma kommer valberedningarna i många mindre kommuner att få en svår, ofta omöjlig, uppgift.

Det gäller framför allt lokala valberedningar i Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Dessa tre partier har sedan 2010 beställt allt färre lokala valsedlar med nominerade kandidater. MP saknade kandidatlistor i 40 kommuner 2018. KD hade inga listor i 26 kommuner och L kunde inte erbjuda lokala listor i 20 kommuner förra valet.

Valmyndigheten, som har ensamrätt på att trycka upp valsedlar, har ingen analys av varför partierna beställer allt färre lokala valsedlar. Men myndigheten gissar att det beror på att partierna inte hittat kandidater.

Niklas Bolin, docent i statsvetenskap på Mittuniversitetet, är inne på samma sak, alltså att detta är ett tecken på att flera partier har det allt svårare att hitta kandidater i de mindre kommunerna.

– Ja, det är en rimlig gissning. Det var framför allt MP som hade problem 2018, där de inte kunde ställa upp i många kommuner. Detta är ett jätteproblem på många sätt.

För de mindre partier som tappat mycket medlemmar på senare tid, har det kommit till en punkt där det är ett problem för dem i de mindre kommunerna?

– Det korta svaret är ja. Man når en gräns då det blir svårt att hitta tillräckligt många som ställer upp i valen. Det blir svårare att vara ett rikstäckande parti, säger Niklas Bolin som följt medlemsutvecklingen för samtliga riksdagspartier sedan lång tid tillbaka.

Utvecklingen utgör inte bara en lokal politisk utmaning för de drabbade partierna. Ett problem för partier som inte ställer upp lokalt är att de förlorar på det i riksdagsvalet, menar han. Om ett parti saknas i kommunen kan vissa väljare tänkas välja bort partiet även i riksdagsvalet, då en stor grupp fortfarande lägger sin röst på ett och samma parti i alla tre valen.

Det finns också en annan viktig aspekt av frånvaron av kandidater.

– De lokala partiernas företrädare är också representanter för partiet som sådant, alltså även på nationell nivå. Om det inte finns personer som pratar om den nationella politiken i kommunen är det problematiskt för partiet.

Enligt statsvetaren är det framför allt MP där man kan se en koppling mellan att ha relativt få medlemmar och att inte beställa valsedlar till kommunvalet.

– För ett par andra mindre partier finns visserligen också en uppgång av antalet kommuner där man inte har kandidater, men det är inte alls av samma dignitet. MP hade också ett enormt medlemstapp mellan åren 2014 och 2018, det största vi sett i modern svensk politisk historia procentuellt sett.

Perioden var en turbulent tid för partiet då statsråd och språkrör tvingades bort, samtidigt som man var med om att fatta kontroversiella beslut.

Liberalerna tillhör också dem som tappat många medlemmar sedan sekelskiftet. Enligt den siffra som partiet har kommunicerat ut i media, till exempel i Alltingets sammanställning, hade man sjunkit till 12 179 medlemmar det senaste årsskiftet.

Förra valet ökade också antalet kommuner utan liberala kommunlistor från 8 till 20 kommuner.

– L och MP är minst med ett medlemsantal kring 10 000 till 12 000 medlemmar Det är inte så många om man vill ställa upp i 290 kommuner och i alla regioner, konstaterar Niklas Bolin.

KD:s allt färre kommunlistor är svårare att enkelt koppla till medlemsutvecklingen. De har lämnat W.O. i allt fler kommuner de senaste två valen, trots att antalet medlemmar legat relativt stabilt de senaste 30 åren. Medlemsmässigt intar de en mittenposition tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet, där alla har omkring 24 till 25 000 medlemmar. Vänsterpartiet har å sin sida kunnat ställa upp i allt fler kommuner.

Socialdemokraterna, med cirka 75 000 medlemmar i dag, hade inga problem med att ställa upp i hela landet 2018, och Centerpartiet saknade kommunlista endast i Jokkmokks kommun. Moderaterna med cirka 40 000 medlemmar saknade listor i åtta kommuner.

När det gäller Sverigedemokraterna hade de valsedlar i alla kommuner för första gången 2018. Partiet, som hade cirka 33 000 medlemmar vid årsskiftet, är dock ett specialfall.

– Att bara titta på valsedlarna blir lite missvisande för SD, säger Niklas Bolin.

Partiet valde nämligen att kopiera vissa av sina listor och placera dem även i kommuner där de egentligen inte hade kandidater. Motivet var att de ville förhindra att någon kuppade in sig i SD:s namn på tomma valsedlar, vilket skett förr om åren. Med sin copy-paste-metod där samma namn kandiderade i många kommuner garanterades de tomma stolar i de kommuner där namnen i fråga endast var kandidater på pappret, något de föredrog framför att något konkurrerande parti eller en egensinnig medborgare åkte snålskjuts in i kommunfullmäktige genom att skriva upp namn utan koppling till SD på en tom valsedel.

Vågar du på dig att gissa om hur det kommer att bli med de lokala valsedlarna 2022?

– Det är svårt att svara på. Men om vi utgår från att medlemsantalet är det som påverkar i fall man ställer upp med listor på de kommunala valsedlarna, skulle det förvåna mig om det skulle vara så att de medlemsmässigt sett mindre partierna stod utan valsedlar i ännu fler kommuner. Det skulle förvåna mig om till exempel MP skulle sakna valsedlar i ytterligare 20 kommuner, säger Niklas Bolin.

Det är inte så att de svenska partierna totalt sett hela tiden åderlåts på medlemmar, framhåller han.

– Sedan tio till femton år har inte riksdagspartierna tillsammans tappat så många medlemmar. Det har stabiliserat sig på en låg nivå. På partinivå skiljer sig dock trenderna. SD är framför allt det parti som gått framåt, och, ja även Vänsterpartiet går framåt.

Precis som L och MP har S, M och C sett sina medlemstal sjunka kraftigt de senaste 10 åren.


Publicerad 29 augusti 2021 i Dagens Arena, skriven av Rickard Jakbo.

 

facebook Twitter Email