Årsmöten som genomförts och årsmöten som är på gång

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Tierp har genomfört sitt årsmöte (9/2). Viktoria Söderling och Börje Wennberg gav en bild av dagsläget i kommun respektive region. Val till ett antal poster i styrelse och sidoorganisationer genomfördes; bl a valdes Inger Wennberg till ordförande för ytterligare en tvåårs-period. Mötet genomfördes digitalt.

Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening har likaså genomför sitt årsmöte (17/2). Viktoria Söderling gav en bild av dagsläget i vår kommun. Val till ett antal poster i styrelse och sidoorganisationer genomfördes; bl a valdes Marie-Louise Rindå till ordförande för ytterligare två år. Efter mötet avtackades Tord Sjelin och Britt Lindström för deras tid i styrelsen. Mötet genomfördes digitalt.

Återstående årsmöten går av stapeln enligt följande:

  • Torsdag 4/3 18:30 kommer Skärplinge-Hållnäs att genomföra sitt årsmöte. Årsmötet genomförs digitalt (men några få kommer att samlas i Hornbergsgården i Skärplinge). Kallelse (med länk) skickas via epost senast torsdag 20210225.
  • Torsdag 4/3 19:00 kommer Söderfors S-förening att genomför sitt årsmöte. Årsmötet genomförs digitalt. Kallelse (med länk) skickas via epost senast torsdag 20210225.
  • Måndag 8/3 19:00 kommer Tierps S-förening att genomföra sitt årsmöte. Årsmötet genomförs digitalt (men några få kommer att samlas på partiexpeditionen i Tierp). Kallelse (med länk) skickas via epost senast måndag 20210301.
  • Måndag 29/3 19:00 genomförs Arbetarekommunens årsmöte.

 

facebook Twitter Email