Artikel i UNT 20220821: ”Hon öppnar för ett brett majoritetsstyre med undantag”

Viktoria Söderling vill ha ett brett majoritetsstyre i Tierp. Nu öppnar hon för samarbete över de traditionella politiska gränserna: "Jag samarbetar med alla partier som inte har främlingsfientliga idéer".

Det socialdemokratiska oppositionsrådet menar att Tierp den här mandatperioden handlat mycket om dödlägen och avsaknad av politiska beslut då kommunens styrs av en minoritet om fem partier – C, M, L, KD, MP.

– Mycket av den politik som de velat föra har stupat på att de inte velat prata med oppositionen i olika frågor. Vi är villiga att prata, men vi upplever att styret inte vill diskutera frågor som skolan utan istället köra på själva.

Men är inte politik så ibland, att man inte kan samtala för att nå konsensusbeslut?

– Min erfarenhet är att vi tidigare kunnat diskutera frågor och kompromissa oss fram till beslut. Så var det när vi tog beslut kring en ny skolorganisation i slutet av 1990-talet när vi styrde.

Istället för ett minoritetsstyre i framtiden förordar hon någon form av majoritetsstyre. I det polariserade läge som varit har V och SD ibland röstat på S-förslag till beslut. I vissa politiska frågor har därmed S-förslag fått en majoritet i de olika politiska församlingarna.

– Vi vill se ett stabilt majoritetsstyre. Vi kan tänka oss att samarbeta med alla som inte har främlingsfientliga åsikter.

Hur skolan ska se ut har delat partierna och nu ligger utredningen om den framtida skolan på is nu.

Bland annat har skolan i Edvalla på Hållnäshalvön med få elever lett till en del diskussioner.

– Det handlar inte om att vara för eller emot någon skola. För mig och oss som parti handlar skolan om barnen och att de ska få så bra förutsättningar som möjligt. I dag säger de som ansvarar för verksamheten att skolan i Edvalla inte håller måttet. Är det så då är det lämpligt att eleverna går i skolan på annan ort.

Hon tycker att skolan i Edvalla på Hållnäshalvön fått oproportionellt stort utrymme i den politiska debatten.

– Vi har Örbyhus skola där man är trångbodda och måste slå ut väggar nu för att ens få plats med eleverna. Sedan finns integrationsutmaningar på Bruksskolan i Söderfors och flera delar av kommunen. Vi måste se helheten.

Efter 26 år som kommunstyrelsens ordförande lämnade Bengt-Olov Eriksson det politiska livet i Tierp i september 2018 efter ett dåligt S-val.

In kom Viktoria Söderling som partiets frontfigur.

– Det är alltid lite speciellt att komma in och få ta över en strategi som någon annan lagt upp. Det är en svår roll. Nu är läget ett annat. Men Bengt-Olov har en enorm kunskapsbank och har funnits tillgänglig för råd och stöd inför beslut om det behövts den här mandatperioden.

Bilden av Bengt-Olov Eriksson har varit politikern med fokus på hårda samhällsvärden som gator och bostäder medan Viktoria Söderling mera haft ett fokus mot vård- och äldrefrågor.

Gör detta det svårt att axla ledarskapet efter honom?

– I vissa avseenden är vi är olika, men välfärden kommer alltid först för oss. För att kunna bygga den behövs olika delar i samhället. Även med olika fokus inser man självklart att det krävs en helhet.

Hon betonar att hon vill utveckla kommunen ytterligare.

– I dagsläget finns begränsningar när det gäller bostadsbyggandet då det statliga subventionerna togs bort inför 2022.

– Som kommun ska vi göra det vi kan och förbereda för ett framtida byggande i det nya bostadsområdet Siggbo i Tierps tätort liksom i Örbyhus med planering av infrastruktur och annat. Med det nuvarande styret upplever jag att det går på sparlåga på det här området.

Tre snabba åtgärder:

1.
”Det är viktigt att vi ser vår personal och involverar dem i olika diskussioner som berör deras jobb, framförallt inom vård och skola”.

2.
”Det är viktigt att bryta äldres isolering och återinföra kommunens mötesplatser Träffpunkterna där de kan träffas”.

3.
”Efter mina egna erfarenheter som gravid med dropp vet jag vilken stor skillnad det skulle göra för svårt sjuka om vi får närvård som fungerar och kan ges i Tierp på vårdcentrum. Vi måste på alla sätt samarbeta mer och bättre med regionen”.

 


Artikeln publicerades i UNT 20220821. Journalist: Kjell Sjöberg.

facebook Twitter Email