Artikel i UNT: Slopade och sänkta rabatter gör förskolan dyrare

UNT hade i söndags en artikel om Tierp med rubriken "Slopade och sänkta rabatter gör förskolan dyrare". Den styrande kvintetten vill sänka några av de rabatter som just nu existerar för några kategorier förskolebarn, och på sikt låta modellen för maxtaxa bli norm genom att ta bort alla lokala rabattsatser. Läs hela artikeln nedan, och LÄS OCKSÅ Viktoria Söderlings fb-invändningar mot förslaget.

Maktpartierna i Tierps kommun vill slopa och minska rabatter för föräldrar som har barn som går i förskola enligt ett förslag i kommunstyrelsen. Förslaget sågas av Socialdemokraterna.

– Jag tycker inte att det fanns tillräckligt med underlag för att kunna se hur förändringarna kommer att slå och det saknas stimulans för att öka antalet barn som går i förskola, säger Viktoria Söderling (S), oppositionsråd i Tierps kommun.

– De aspekter som man nu vill ta bort har fungerat som stimulationsfunktioner för att öka antalet barn i förskolan. De senaste åren har vi förbättrat oss avsevärt då fler barn har börjat i förskola genom de här rabatterna, och jag tror att dessa fortfarande behövs.

Kvintettens förslag (C, M, KD, L, MP) innebär att man vill sänka rabatten för de som har barn mellan tre och fem år med en vistelsetid i förskolan på mer än 15 timmar i veckan. Detta innebär att man vill reducera rabatten från 25 procent till 15 procent.

Utöver detta vill man slopa rabatten helt för dem som har barn mellan tre till fem år och som tillbringar max 15 timmar i veckan på förskolan. Detta gäller även för barn 1–13 år som är placerade enligt särskilda behov.

Genom att sänka rabatten kan kommunen öka sina intäkter med 50 000 kronor i månaden. Kvintetten menar att pengarna ska användas till ökade resurser i skolan.

I förslaget skriver man att förändringen av taxakategorierna innebär att modellen för maxtaxa ska bli norm och att lokala rabattsatser ska tas bort.

– Vi vill förenkla systemet och göra det mer lättförståeligt, både för vårdnadshavare och för de tjänstepersoner som arbetar med detta, säger Lotta Carlberg (C), ordförande i utskottet barn och ungdom i Tierp.

I Lärarförbundets senaste ranking från 2019 låg kommunen på plats 196 vad gäller andelen barn som går i förskola.

– Vi behöver lämna plats 196 och öka antalet barn som går i förskola, det är jätteviktigt. Det är en av anledningarna till att vi ligger så långt ner i Lärarförbundets ranking (sista plats i landet, red:s anm), men framförallt en anledning till att vi kämpar med måluppfyllelsen i skolan. Det här är något som vi måste göra någonting åt, och då kan man inte ta bort de rabatter som var tänkt att stimulera det här, säger Söderling.Hon berättar att de kommer ta fram ett annat förslag som kommer att presenteras i nästa kommunfullmäktige.

– Vi kommer behöva ha någon slags rabatt, men jag kan inte säga hur den kommer att se ut då vi behöver ta fram ett underlag för att kunna göra ett yrkande.

April Caarph
UNT 20201206

 

 


 

På fb kommenterar Viktoria det hela så här:

Varje barn ska ha samma chans – varje unge har rätt till en bra start i livet! Tierp har länge kämpat med både låg måluppfyllelse och lågt antal barn i förskolan. Nu vill C med fler ta bort de rabatter som funnits för att alla ska ha råd att gå i förskolan. En enklare taxa är väl jättebra – men rabatter måste finnas för det får aldrig bli förälderns plånbok som styr om barnet har rätt till förskola eller inte!!

 


 

Här är artikeln i originalformat:

 

 

 

facebook Twitter Email