Att ta ansvar är viktigare än att ta makten!

Vi socialdemokrater är stolta över det stora förtroende som visats oss i kommunvalet. Vi gick fram och är kommunens klart största parti med 16 mandat.

Det krävs dock majoritet, alltså 25 av de 49 mandaten i Kommunfullmäktige, för att kunna styra och få igenom sin budget. Budgeten är politikens viktigaste beslut.

Inget av de traditionella blocken får 25 mandat. På grund av det svåra läget borde vi politiker försöka komma överens med partier vi vanligtvis inte brukar samarbeta med. Vi har försökt med C och M, som inte varit intresserade av att ens pröva möjligheten att komma överens. Därför förbereder vi oss för att fortsätta i opposition, men vår utsträckta hand finns kvar om de skulle ångra sig.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta ta ansvar och driva en konstruktiv oppositionspolitik. Det är inte ansvarstagande att ta makten om man inte vet att man kan få igenom sin budget!


(Ett tidigare inlägg om valresultat och mandatfördelning hittar du här!)

 

facebook Twitter Email