Beskrivningen av sjukvård är en svår balansakt

"Beskrivningen av svensk sjukvård är alltid en svår balansakt" skriver Johan Rudström i en UNT-ledare 20230131.

Ledaren, med rubriken ”Akademiska har vård i världsklass — också”, påtalar dilemmat med att ”stor del av rapporteringen kring vården präglas av krigsmetaforer om undantagstillstånd, skräcknätter av väntan och av en påtaglig risk för patienter att dö.”

Längre fram i texten står det: ”Följden kan bli personalbrist, att ingen vill söka jobb på sådana fruktansvärda ställen …”.

Vidare: ”Om konflikten med IVO kan leda till något gott är det att de ansvariga kan bli bättre på att lyfta fram den extremt kvalificerade vård som erbjuds på världens 51:a bästa sjukhus (enligt Newsweeks rankning i fjol). Det ständigt utskällda Karolinska i Stockholm är för övrigt åttonde bäst i världen.”

Ledaren avslutas så här: ”Men om mediakonsumenter och patienter någon gång ska kunna förstå den komplexa vården måste de som jobbar där, cheferna, peronsl grupperna och facket, ibland lyfta blicken och tänke på IVO:s slutsats: ’De medicinska resultaten i svensk vård faller väl ut i internationella jämförelser”.

Tänkvärt!

[Hela ledartexten återfinns i Upsala Nya Tidning måndag 30 januari 2023.]

facebook Twitter Email