Bra bokslut 2021 – men glöm inte att tacka staten

Tierps kommun gick plus 75 mnkr 2021 — bra! Några företrädare för den styrande kvintetten har stolt sagt att "nu har vi städat upp och fått ordning på ekonomin". Vår Jonas Nyberg menar att det är en rad statliga stöd, initierade av den socialdemokratiska regeringen, som är den stora förklaringen. Läs Jonas Nybergs debattartikel, införd i Arbetarebladet den 5 april 2022.

Tierps kommuns årsredovisning för 2021 presenterades nyligen och resultatet blev +75 mnkr. Ett riktigt bra resultat, det ska sägas! Några företrädare för den styrande kvintetten har stolt sagt att nu har vi städat upp och fått ordning på ekonomin.

Men en intressant spaning är att se vad det är som föranleder resultatet. Framför allt är det en rad statliga stöd initierade av den socialdemokratiska regeringen, under stora delar av året även med Miljöpartiet, med anledning av Covid-19.

Exempelvis har kommunen fått extra stöd för sjukskrivningar på 8 mnkr. Paradoxalt nog så minskade sjukskrivningarna 2021, vilket är glädjande, men kommunen kompenserades ändå.

Den allra största delen av intäktsökningen på 6,2 procent är av engångskaraktär, under innevarande så är de alltså inte kvar.

Det finns fortfarande verksamheter som inte nådde en budget i balans 2021. Gymnasieskolan, individ- och familjeomsorgen och funktionshindradeomsorgen gjorde alla minusresultat. Där finns stora utmaningar kvar även under 2022.

Kommunerna och regionerna har blivit mycket väl kompenserade av staten under pandemin. Detta har lett till rekordresultat i princip i alla kommuner och regioner. Det är naturligtvis inte dåligt, men glöm inte varifrån stora delar av resultatet kommer från.

Utmaningarna under innevarande och kommande år är stora. Vi ser stora kostnadsökningar på bland annat energi, drivmedel och livsmedel. Inflationen är högre än på många år. Räntehöjningar från riksbanken är att vänta redan i år. Detta påskyndar troligen en minskad efterfrågan på såväl varor som tjänster. Högkonjunkturen riskerar att snart bli lågkonjunktur.

Minskade intäkter i kommunen är en inte alltför vild gissning. Då kommer det politiska ledarskapet att ställas på prov. Tierps kommun behöver göra stora satsningar inom främst äldreomsorgen, skolan och förskolan. Dessutom krävs kraftfulla satsningar på personalen, där vi idag tyvärr ligger riktigt dåligt till i ett antal avseenden.

Jonas Nyberg (S)
Vik. oppositionsråd
Tierps kommun

 

 

facebook Twitter Email