Dags för årets första repskap

Ombud, fullmäktigeledamöter och medlemmar kallas till ett digitalt representantskap måndag 25/1 19:00. På dagordningen bl a AKbudgeten, val av 1 maj-kommitté, val av ombud till distriktskongressen samt nomineringar till distriktsstyrelsen. På grund av pandemin kommer vi att använda den digitala mötesappen Zoom. Länk till videomötet medföljer kallelsen, som skickats via e-post.

facebook Twitter Email