Tierps Arbetarekommun har en ny ordförande!

Tierps Arbetarekommun valde vid sitt årsmöte den 29 mars Marie-Louise Rindå, Tobo, till ny ordförande på två år — grattis Marie-Louise!

I dessa pandemitider hölls årsmötet naturligtvis digitalt; vi längtar alla efter att åter få träffas och prata politik ”face to face” i stället för att bara se partikamraterna dyka upp i många små rutor, uppradade på en skärm.

Gäst var vår riksdagsledamot Gustaf Lantz, som höll ett inspirerande tal, se nedan.

Övriga punkter på dagordningen betades av enligt gängse rutiner.

Avslutningsvis avtackades vår avgående ordförande Christer Niklasson för ett mångårigt ordförandeskap i Tierps AK. Christer har länge haft detta uppdrag, men hade denna gång meddelat valberedningen att han avsäger sig omval. AK-styrelsens kassör Börje Wennberg tackade Christer Niklasson för ett mycket gott jobb under alla dessa år. Avtackningen avslutades överlämnande av en stor bukett rosor (givetvis) till Christer, med en armbågshälsning från Börje och med applåder från de närvarande (från den lilla skaran i partilokalen och den större skaran på distans).

 


 

Referat av Gustafs tal:

Gustaf berättar helt kort om filmen ”Turist”, där pappan i en skidsemestrande familj lägger benen på ryggen och lämnar den övriga familjen (fru och barn) åt sitt öde när (helt överraskande) en lavin sveper in mot hotellet. Gustaf menar att det liknar beteendet hos de länder som just nu är ogenerösa med vaccin. Eftersom coronaviruset inte bryr sig om nationsgränser måste vi självfallet hjälpas åt att vaccinera globalt.

Nationellt har vi socialdemokrater goda förutsättningar att som vanligt plädera för den typ av politik vi alltid haft framgång med i valrörelser: Om vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål kan vi åstadkomma stora saker. Det måste vi klargöra i valrörelsen. Det är t ex viktigt att laga revorna i välfärden, så att vi står redo vid nästa pandemi.

Det nya högerblocket har andra planer, och vi får inte misslyckas med att klargöra detta. Ingen av oss vill vakna upp med Åkesson som justitieminister! Mot väljarna måste vi tala om vad vi vill åstadkomma genom att ”hålla hjärtat varmt men huvudet kallt”.

Många förväntar sig av oss socialdemokrater att stå upp när det blåser! Att göra saker tillsammans, att hålla ihop landet, att visa att vi kan fatta beslut, att bygga vidare på välfärden, att bygga samhällen som ingen har sett! Andra vill gå bakåt (se t. ex. diskussionen kring abortfrågan).

Pekar vi på saker som detta kan valrörelsen bli mycket bra för oss. Om vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål kan vi åstadkomma stora saker! Det måste vi klargöra i valrörelsen.

Vi ska inte göra som pappan i filmen ”Turist”! Vi ska stå upp för att alla får plats, för alla de som kanske inte har en röst. Hatet har alltid funnits (typ hatet mot Palme), men är mera öppet nu. Vi motar detta bäst genom att jobba framåt för alla.

 


 

facebook Twitter Email