INSTÄLLT! Mötet torsdag 19/3 angående Söderfors Bad & Campings framtid är inställt, se nedan

INSTÄLLT! Krismötet för att diskutera alternativen till en försäljning av badet och campingen i Söderfors (eftersom det politiska styret i Tierps kommun vill sälja badet och campingen) är INSTÄLLT! Många föreningar gick samman och kallade till krismöte 19/3 för att diskutera alternativen till en försäljning av anläggningen — men det mötet är nu inställt på initiativ av kommunens ledning som hänvisar till den pågående pandemin (coronavirus).

INSTÄLLT MÖTE! Föreningslivet i Söderfors — Söderfors GoIF, Söderfors Egnahemsförening, Söderfors Båtsällskap, Folkets hus, PRO, Söderfors S-förening, Söderfors-Hedesunda fiskevårdsförening och Söderfors Idé-ella Förening — bjöd in till ett möte angående Söderfors Bad & Campings framtid torsdag 19/3 18:00 i PRO-lokalen. Kommunalrådet Sara Sjödal skulle närvara på mötet, men har nu med hänvisning till den pågående pandemin (coronavirus) bestämt att ställa in mötet. Sara Sjödal meddelar att hon i stället kommer att möta representanter från föreningarna på kommunhuset i Tierp.
 

 
Här finner du information från Tierps kommun om försäljningen:
Ledig mark, lokal eller fastighet
där man kan klicka sig vidare till
objektbeskrivningen.
 
Uppsala Nya Tidning skriver utförligt om detta i en artikel onsdagen 11 mars:


Föreningar kallar till krismöte om bad

Föreningslivet i Söderfors är oroat för vad som kommer att hända om Rörholmsbadet säljs. Nu kräver de ett krismöte med den politiska ledningen.

– Det finns en uppenbar oro bland föreningar att Rörholmsbadet kommer att stängas i samband med en försäljning, säger Kjell Hammerin, ordförande för PRO i Söderfors och Mehedeby.

Till tidningen säger han att i stort sett alla föreningar i Söderforstrakten är emot en försäljning av det kommunala badet och den intilliggande campingen för 500 000 kronor.

PRO har tillsammans med Söderfors Goif, hembygdsföreningen, den lokala socialdemokratiska föreningen, Söderfors Båtsällskap och egnahemsföreningen kallat till ett möte torsdag den 19 mars där försäljningen ska diskuteras.

– Man kan kalla det krismöte och vi vill gärna diskutera alternativen till en försäljning av anläggningen med ansvariga politiker, säger Kjell Hammerin.

Han konstaterar att den årliga driftskostnaden för att driva badet ligger på cirka 800 000 kronor.

– Bad- och campingsäsongen är kort. Det kanske handlar om fyra månader där man kan driva verksamheten. Att ta in de här pengarna på den här tiden är svårt för ett privat företag – det handlar om intäkter på runt sjutusen kronor om dagen.

– Mot den bakgrunden finns det en stor risk att en ny ägare stänger badet och väljer att göra något annat som inte kommer allmänheten till godo, säger Kjell Hammerin, som tidigare varit ekonomichef på koncernnivå på ett av de större industriföretagen i Söderfors.

Han menar att beslutet egentligen är mycket större än bara en försäljning av en badanläggning.

– Det handlar om ortens attraktionskraft och framtid. För att människor ska vilja komma hit och företag etablera sig krävs en attraktiv ort. I dag är trenden den motsatta med många tomma industrilokaler och en bandyklubb som inte haft ordentlig is på flera år. Den här försäljningen är inte bra i det avseendet, säger han.

Han menar att badet och campingen även lockar en del båtturister som bidrar med del pengar till den lokala ekonomin i form av handel. Vidare menar han att området är en viktig mötespunkt i samhället.

Beslutet att sälja Rörholmsbadet som består av en 50-metersbassäng, två mindre barnbassänger, servicebyggnader, omklädningsrum, bastu och kiosk är redan fattat av den politiska kvintetten (C, M, L, KD och MP) som styr i Tierps kommun. Beslutet att sälja ingår som en del i ett åtgärdspaket för att ha en ekonomi i balans i kommunen.

(Skrivet av Kjell Sjöberg, journalist UNT)


 

facebook Twitter Email