Försäljningen av Bad & Camping het fråga på S-föreningens årmöte

Det borgerliga politiska styret i Tierps kommun vill sälja badet och campingen i Söderfors. Frågan tog stor plats på det årsmöte som Söderfors Socialdemokratiska förening just haft.

Söderfors S-förening hade sitt årsmöte torsdag 27/2. Förutom den vanliga årsmötesförhandlingen (bl a valdes Linus Sevefjord till ny ordförande — grattis Linus!) så hade man en livlig diskussion om Söderfors Bad & Camping.

Eftersom den styrande kvintetten i Tierps kommun (C, L, KD, M, MP) inte vill ha kvar badet och campingen i kommunal regi, lades hela anläggningen ut till försäljning måndag 24/2! Halvvägs in i mars får vi veta om det finns någon eller några spekulanter.

Vi socialdemokrater ser med stor skepsis på en utförsäljning! Argumenten kan delas upp i två spår:

Det nuvarande styret har redan tagit sin hand från skötseln av bandybanan på Bruksvallen. Om kommunen nu dessutom gör sig av med badet och campingen är risken stor att orten på sikt dör ut. Vilka unga familjer vill bo i eller flytta till Söderfors om ingen satsning sker på ungdomar och sommargäster?

Vidare är en försäljning förenad med en hel del problem. Det är t ex tänkt att båthamnen ska ingå i försäljningen, men att den senare ska styckas av. En sådan avstyckning kan ta ett år — vad gäller för båthamnsgästerna under tiden? Dessutom är det inte givet att campingdelen ger inkomster nog att bekosta badet — vilka prioriteringar gör en ny ägare i så fall?

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta upp frågan med ortens övriga intresseorganisationer (Hembygdsföreningen, Båtklubben, PRO, m fl) i syfte att dels få upp frågan på dagordningen, dels ganska snart — i samverkan med andra föreningar — bjuda in till ett öppet möte i Parkhallen för att redogöra för läget och hitta en gemensam väg framåt.

Mötet konstaterade avslutningsvis att utvecklingen i en kommun självklart är knutet till hur medborgarna lägger sina röster i allmänna val — om turerna kring badet och campingen kan öka insikt om detta är det utmärkt!

 

Jan Zetterqvist

 

facebook Twitter Email