Första maj-tal av Vivianne Macdisi och Viktoria Söderling

Socialdemokratins grundbultar

Det var socialdemokratins grundbultar som stod i centrum för Vivianne Macdisis och Viktoria Söderlings Första Maj-tal i Gammelgården.

Vivianne Macdisi  påminde om att vår ideologi alltid talat om BÅDE omtanke och krav. Devisen ”gör din plikt, kräv din rätt” är lika aktuell nu som den alltid har varit! Vårt självklara avståndstagande från grov brottslighet och kriminalitet går hand i hand med vår insikt om att otrygghet är kriminalitetens grogrund! Ett drägligt samhälle för alla får vi när ALLA har en grundtrygghet, när vi håller ihop och när vi har en rimlig tillit till varandra. Den gamla hederliga målsättningen om generell välfärd för alla är lika central i vår politik som den någonsin varit.

Med andra ord är det självklart att den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas! Högt på dagordningen just nu står bostadsbyggande, en effektiv integration av nyanlända, en jämlik skola, en skattepolitik som inte diskriminerar pensionärer samt arbetsmarknadsavtal där svenska avtal tillåts samexistera med s.k. full rörlighet.

Vivianne avslutade med att påtala vikten av ett anständigt debattklimat, med ledord som sanningssökande, saklighet och faktabaserade påståenden.

TACK Vivianne för ett upplyftande tal!

Victoria Söderling började sitt tal med att slå fast den viktigt kopplingen mellan facket och partiet i det att hon framhåll vikten av det fackliga löftet! Det är facket och arbetsgivaren som förhandlar, och resultatet har i decennier — trots uppenbara målkonflikter — lett till avtal som i det långa loppet gynnat båda parter.

Hon tog upp ytterligare aspekter av den svenska modellen:

  • En stark skola, en skola som inte sorterar, en skola där alla ska kunna blomma; för detta krävs bl a ett starkt och utbyggt komvux där det livslånga lärandet möjliggörs.
  • En god närvård är viktig — vi har idag en sjukvård som i alltför hög grad verkställs på de stora sjukhusen i stället för husläkaren i närområdet! (Men Viktoria lovordade det viktiga samarbetet med våra landstingspolitiker!)

 

Viktoria berörde också vikten av trygghet för oss alla. Hon fick i samband med terrorattacken i Stockholm sista veckan i april under några hemska minuter känna av skräcken när vardagstryggheten plötsligt krackelerar. Hennes värsta farhågor besannades aldrig, men hon ville delge oss alla dessa skräckfyllda ögonblick för att ge kraft att förverkliga drömmen om ett samhälle där ett destruktivt utanförskap hindras att gro.

TACK Viktoria för ett fint och stundtals gripande tal!

facebook Twitter Email