Fråga till ordföranden i Utskottet Barn och Unga, Lotta Carlberg

Vår Börje Wennberg finner det orimligt att ambitiösa ukrainska flyktingar inte kan få delta i Tierps kommuns SFI-undervisning (med motiveringen "SFI omfattas inte av massflyktsdirektivet"), trots att det finns tillgängliga platser! Läs här Börjes fråga till Lotta Carlberg (ordförande i Utskottet Barn och Unga).

Vi matas dagligen av skrämmande rapporter från krigets Ukraina. Vi förfasar oss över Rysslands brutalitet, vi lider med Ukrainas folk.

Runt fem miljoner ukrainare har flytt sitt hemland för att söka skydd och hjälp hos andra. Migrationsverket bedömer att ca 76 000 krigsflyktingar från Ukraina kommer att fly till Sverige innan sommaren, och enligt tidningsuppgifter har ett 30-tal valt att komma till Tierps kommun.

Jag har mött några av dessa flyktingar, och en av de första frågorna jag fick var ”hur kan vi snabbt lära oss det svenska språket?”. Jag lovade naturligtvis att försöka hjälpa till. När frågan ställts till Tierps kommun om dessa mycket ambitiösa ukrainare kunde få delta i kommunens SFI-undervisningen så blev svaret nej, eftersom SFI inte omfattas av massflyktsdirektivet.

Jag finner detta orimligt. Jag har undersökt och fått besked om att det finns tillgängliga platser inom SFI-undervisningen så det skulle inte innebära någon merkostnad för Tierps kommun att erbjuda de ukrainska flyktingarna möjlighet att delta i SFI-undervisningen i mån av plats. För min del handlar det inte om principer och byråkrati. Det handlar om medmänsklighet och solidaritet, och att hjälp människor i nöd. Och när det kan göras utan att det kostar något så har jag mycket svårt att förstå att de nekas möjligheten att snabbt läsa sig de nya språket svenska.

Min fråga till ordföranden i utskottet Barn och Unga är:

  • Varför kan inte de ukrainska flyktingarna få delta i SFI-undervisningen när det finns tomma platser?

 

 

 

 

facebook Twitter Email