Hedersförtryck inget politiskt slagträ

Hedersrelaterat förtryck och våld är mycket allvarliga frågor som måste tas på största allvar och inte göras till ett politiskt slagträ. Detta skriver Viktoria Söderling och Bengt-Olov Erikssson, Socialdemokraterna, i sitt debattsvar i Arbetarbladet 20180725 (den ursprungliga debattartikeln publicerades i Arbetarbladet 20180712).

Här är Viktorias och Bengt-Olovs debattsvar:

I oktober 2017 beslutade S, Mp, V, C, Kd, tre ledamöter från M och L att avslå den del i en motion om hedersrelaterat våld och förtryck som handlade om kartläggning av problemet. Endast Sverigedemokraterna och halva moderatgruppen röstade för. Alla vi övriga var i stället överens om att vi behöver kartlägga den kompetens som finns i våra olika verksamheter för att se och upptäcka den som blir utsatt och bemöta och ta hand om densamma.

Döm om vår förvåning när nu Liberalerna går ut och säger att vi inte tar ansvar eftersom vi sagt nej till kartläggning, något de själva varit med och beslutat. Det är högst anmärkningsvärt att de nu helt ändrat uppfattning och anslutit sig till Sverigedemokraterna och några moderater.

Socialdemokraterna i Tierp tar ansvar tillsammans med en mycket bred politisk majoritet och det gör vi inte genom att lämna delar av de som utsätts utan hjälp. Vi vill ta ansvar — billiga politiska poäng två månader innan valet hjälper ingen.

I en kommun som Tierp med många små enheter blir den unga skoleleven mycket utsatt genom den typen av enkät till skolelever som L hänvisar till. Det blir därför svårt att garantera barnets anonymitet.

Vi vill istället se till att det är vuxna runt om som bär ansvaret för att se, inte lägga något ansvar på det utsatta barnet att berätta.

För att se och upptäcka hedersförtryck och hedersvåld är fastighetsbolagets boendevärdar lika viktiga som skolpersonalen, mattanten lika viktig som fritidsgårdspersonalen och undersköterskan lika viktig som socialsekreteraren. Kompetensen hos dessa är nu inventerad och kommer att presenteras för kommunstyrelsen i början av hösten som ett första steg i kommundirektörens uppdrag att kartlägga och göra en inventering av beredskapen hos relevanta verksamheter i frågan om att vara uppmärksam på, upptäcka – och i förekommande fall – hantera hedersrelaterat förtryck.

Det övergripande målet är att minska hedersrelaterat förtryck inom Tierps kommun, samt att öka beredskapen och kunskapen hos relevanta verksamheter i frågan.

Liberalerna i Tierp förminskar ett stort problem genom att fastna i kartläggningen för att plocka billiga politiska poäng. Vi vill ta ett helhetsansvar inte för att ta politiska poäng utan för att alla har rätten till frihet att bestämma över sitt eget liv.

Bengt-Olov Erikssson (S)
Kommunalråd

Viktoria Söderling (S)
Ordförande utskottet Arbete och Omsorg

facebook Twitter Email