Månadsbrev maj 2023

HEJ PARTIVÄNNER!

Vi började månaden med att det blåste kalla vindar på första maj men det är alltid värmande att träffa er alla! Var det någon som var varm på första maj så var det min äldsta som röjde i hoppborgen precis hela mötet och var väldigt besviken över att mötet inte var längre. Det inte varje dag som han säger ”Mamma måste jobba längre!”

En aktuell fråga just nu är minutplaneringen i hemtjänsten. Fackförbundet Kommunal har aktivt drivit frågan under lång tid och har fått igenom förändringar i flera kommuner. Redan 2021 motionerade vi Socialdemokrater om att minutplaneringen i hemtjänsten behöver utredas. Den dåvarande moderata ordföranden i utskottet Arbete och Omsorg, Åsa Sikberg, kommenterade snabbt i UNT att vi var överens. Tyvärr har svaret dröjt.

Vid senaste kommunfullmäktige kom Alliansens svar, avslag på motionen. Eftersom svaret tyvärr inte ens behandlade frågan så återremitterades det av oss i oppositionen och vi hoppas på ett mer seriöst svar till kommande fullmäktige.

Så varför är frågan viktig för oss att driva, det var ju faktiskt vi som införde systemet. När lagen om valfrihetssystem, LOVen , kom behövdes möjligheten att kunna ha koll. Vi såg också fördelar i att ha ett system för att kunna följa att de äldre fick de insatser som de var beviljade och hur lång tid de tog.

I Tierps kommun har vi inte en strikt minutstyrning men vi planerar alla insatser som ska utföras i minuter. Styrande eller rekommendation, för vems skull har vi denna minutplanering? Vi har inte privata aktörer i Tierps kommun och de kommuner som har t ex Örebro har hittat andra lösningar. Det gynnar i alla fall inte de äldre och personalen idag. Kommunal har gjort en stor utredning som visar på att den personal som jobbar i minutstyrd verksamhet mår sämre än de som jobbar i minutplanerad verksamhet men att de som jobbar i verksamheter där man inte använder minuter alls i planeringen mår bäst.

Om personalen mår bra mår kommer det att smitta av på de äldre men det finns flera vinster för den äldre. Friheten att kunna vara med och styra om jag vill duscha onsdag eller fredag den här veckan. Möjligheten att få vara med och påverka sin egen omsorg är viktig.

Civilt har jag en tjänst som säljare inom biotech. I min roll ingår ett gäng olika arbetsuppgifter, tänk om min chef sagt att ett kundmöte får ta 60 minuter, att läsa in mig inför mötet tre timmar och kontakten efteråt två timmar. Det hade aldrig fungerat eftersom mina kunder är väldigt olika och ett kundmöte kan se väldigt olika ut beroende på kundens behov. Våra äldre har också olika behov och de varierar dessutom vilket måste vi se och förhålla oss till. Vi socialdemokrater är övertygade om att vi behöver våga titta på hur vi kan förbättra hemtjänsten för de äldres och personalens skull. Men det kräver modet att våga testa nytt samt viljan att skapa en bättre verksamhet för såväl de våra äldre som personalen!

Har du andra idéer om politik vi borde driva för att förbättra äldres situation? Jag ser verkligen fram emot att höra alla era kloka tankar. Slå gärna en signal eller skicka ett mail i vårsolen!

Ert kommunalråd i opposition
Viktoria Söderling

facebook Twitter Email