Het debatt i fullmäktige 17/9

Vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet debatterades bland annat styrningen av skolan samt kommuninvånarnas tillgång till gratis familjerådgivning. Läs mer om våra företrädares (som Linda Friberg, Jonas Nyberg och Börje Wennberg) argument i dessa frågor nedan (eller på vår Facebook-sida).

Linda Friberg ställde styret till svars för deras walk over när det gäller att styra skolans organisation genom en interpellation, och hon var starkt uppbackad av Jonas Nyberg och Börje Wennberg i debatten. De demokratiska spelreglerna måste respekteras och skolan behöver tas ansvar för. Framför allt måste styret svara på våra frågor någon gång!

Erica A Wallin talade om vikten att alla familjer har tillgång till gratis familjerådgivning. Att ta betalt kommer drabba de som redan har det tufft! Det socialdemokratiska yrkandet vann KFs gillande!

facebook Twitter Email