Ingen skola ska läggas ned!

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj gavs ett uppdrag till kommundirektören att ta fram ett urval av möjliga åtgärder för att på årsbasis sänka driftbudgeten, den budget som styrkommunens löpande kostnader. Listan skulle bestå av möjliga åtgärder utan politisk prioritering. Listan presenterades på kommunstyrelsens sammanträde den 4 september. Det beslut som togs var att listan skulle överlämnas till de politiska partierna. Listan består av både åtgärder vi socialdemokrater ställer oss bakom men också förslag på åtgärder vi säger nej till.

Förslag som vi inte ställer oss bakom är att lägga ner Hållnäs och Vendels skolor. Däremot är vi bland annat positiva till att se över användandet av leasingbilar samt att servera mat efter säsong för att öka kommunens kostnadseffektivisering. Anledning till att listan hanterats utan politisk prioritering är att alla partier ska få möjlighet att ta egen ställning i sina respektive budgetarbeten.

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Tierps kommun

facebook Twitter Email