Kommunstyrelsens majoritet vill avslå vår motion

Vår KF-ledamot Benny Larsson konstaterar att kommunstyrelsens majoritet gör tummen ner för den sosse-motion som föreslår att kommunen via t. ex. feriepraktik öka ungdomars förståelse och intresse för arbetet i modern tillverkningsindustri. Ta del av Bennys synpunkter här nedan!

Nyligen rekommenderade kommunstyrelsen i Tierps kommun att avslå vår motion om att öka ungdomars förståelse för vad det innebär att arbeta i en modern tillverkningsindustri.

I svaret hänvisar Alliansen till att det är en nationell trend att inte söka industriinriktning i gymnasiet, samt att man redan anser sig ha ett gott samarbete med kommunens arbetsgivare genom teknikcollege. I Tierps kommun har vi ett flertal industrier som i sin nisch är marknadsledande (t.ex. Atlas Copco, Munters Habia cable och Erasteel). Gemensamt för dessa är att de inte får tag på kvalificerade operatörer.

Förslaget i motionen går ut på att dessa arbetsgivare och kommunen tillsammans skall försöka hitta ett sätt att skapa feriepraktik, där ungdomar får testa vad det innebär att arbeta i en modern tillverkningsindustri. Ett förslag som ursprungligen kommer från industriföretagen själva. Parallellt med detta skulle vi också återstarta gymnasieutbildningen med industriinriktning i modern tappning.

Att Alliansen tycker kommunen har ett gott samarbete med industriföretagen är en bild som jag, som klubbordförande på ett av dessa industriföretag, inte delar. Mina kollegor på de större fackklubbarna ger liktydiga signaler.

Att säkerställa att Tierps kommuns industriföretag kan fortsätta utvecklas och frodas borde ligga i samtliga partiers intresse eftersom det handlar om kommunens största privata arbetsgivare samt innebär en nästintill garanti på arbete efter genomförd utbildning på industriprogrammet.

Benny Larsson
Kommunfullmäktigeledamot

 


Hela motionstexten hittar du här.
(Här hitter du motionen som pdf: Motion 20220808 – Industrikompetensen måste säkras.pdf )

 

facebook Twitter Email