Kvintetten i Tierp måste ta ansvar för sin politik

​Kvintetten i Tierp måste ta ansvar för sin politik. Varken tjänstemän eller politiker kan svara på var och när nya förskolor och skolor ska byggas, skriver vårt oppositionsråd Viktoria Söderling i en debattartikel (replik) i UNT 2021-01-17.

Den politiska ledningen i Tierp, den så kallade Kvintetten, förefaller att ha som strategi att aldrig svara på frågor från oppositionen och att alltid säga att allt är sossarnas fel. Det kanske märkligaste av allt var att MP stämde in i orerandet över hur uselt allt var under förra mandatperioden. Det var ju faktiskt MP som hade huvudansvaret för förskola och skola genom sin ordförandepost i Utskottet barn och unga.

Visst har Socialdemokraterna styrt Tierps kommun sen kommunen bildades 1974 och det har säkert funnits enskilda frågor som kunnat hanteras bättre ibland. Men sedan drygt två år är det C, M, L, KD och MP som styr och vi tycker att nu är det dags att de börjar ta ansvar och blickar framåt i stället för att se bakåt. Att hela tiden tjata om det som var tar varken oss eller kommunen framåt. Vi återupprepar därför frågorna från vår debattartikel i UNT den 17 dec, med hopp om svar, och fyller på med några följdfrågor.

Återigen, hur vill ni satsa på och investera i förskolans personal när bland annat satsningen på att vidareutbilda personal avbrutits?

Ni lyfter fram att ni beslutat att förskolor ska byggas, och det är naturligtvis bra beslut men det är inget mer än tomma ord så länge spaden inte satts i jorden. I budgeten för 2019 beslutade ni att Vallskoga förskola skulle återuppbyggas och att ytterligare en förskola skulle byggas. Ingen av dem byggdes. Det beslutet har kostat minst 4 miljoner kronor. Hur tänkte ni kring det? Visst hade det varit bättre om de pengarna faktiskt kommit barn och pedagoger till del i nya lokaler stället för att bara rinna ut i sanden? En ny förkola i Skärplinge behövs, det beslutet är välkommet och något vi är helt överens om! Men var och när ska den byggas? Vi saknar helt insyn i planeringen, beslutet i kommunfullmäktige innehöll inget underlag och vi skulle gärna vilja veta mer!

I Söderfors har ni beslutat att den gamla förskolan ska säljas och att en ny förskola ska byggas. Här är vi verkligen nyfikna på var den nya förskolan ska byggas, och när bygget skall starta.

Det är så klart irriterande för oss att inte veta hur planeringen ser ut, men något som faktiskt är ännu mer bekymmersamt är att när frågorna ställs till ansvariga tjänstemän så vet de inte heller svaren på dessa frågor. Under 2021 ska två förskolor och en skola byggas sägs det nu, men har kommunen kapacitet att starta och genomföra dessa byggen när man under 2019 och 2020 inte byggt något?

Det får aldrig råda några som helst tvivel – en skola ska aldrig läggas ner av ekonomiska skäl. Det får endast ske när den inte längre kan ge barnen rätt förutsättningar. Det är precis vad verksamhetsansvariga säger om vår minsta skola i dag! Den kan inte längre ge barnen goda förutsättningar för lärande. Det är för oss socialdemokrater inte okej.

Det pågår en stor organisations- och lokalutredning av skolan. Vi socialdemokrater ville i det sammanhanget ha en stor medborgardialog som inkluderade hela kommunen. Vi tror till exempel inte på idén att omorganisera Aspenskolan och Centralskolan till en renodlad högstadieskola samt en låg- och mellanstadieskola. Här lutar vi oss mot tillgänglig forskning. Att samla ”alla” högstadieelever i en mastodontskola har aldrig gett några goda resultat.

I er replik skriver ni att det är de stora skolorna som misslyckats och att föräldrar har möjlighet att välja de små skolorna i stället. Vi socialdemokrater vill att alla skolor ska vara likvärdiga och ha goda förutsättningar. Att ni på något sätt delar upp skolor i vilka ni tycker har lyckats och inte är för oss främmande, vi håller inte heller med. Men om det är så att det ligger något i det ni säger, hur planerar ni att göra för att alla skolor ger barn goda förutsättningar och inte några få? Vi borde arbeta för att alla elever får gå i en klass med lagom storlek med en lärare som ser dem. Inte i en så pass liten klass att man inte har möjlighet att träna på att arbeta i grupp eller examineras i nationella prov och inte i en så stor klass att läraren inte hinner med. Det får inte hänga på vilka föräldrar man har vilken utbildning man får.

Vi hoppas nu på mer än simpla påhopp i svaren. Vi hoppas på ansvarstagande och vilja till förbättring. Barnens uppväxt och utbildning är alldeles för viktiga för att bli slagträn i en pajkastning, så snälla berätta om er vision för oss.

Viktoria Söderling, oppositionsråd (S), Tierps kommun

 


UNT:s debattartikel hittar du här.

 

 

facebook Twitter Email