Kvintettens höjning av kommunalskatten ett faktum

Vi socialdemokrater hade som förslag att behålla skattesatsen från 2018, men förlorade den slutliga omröstningen mot kommunstyrelsens förslag att höja skatten med 30 öre.

Vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet fick kvintetten (MP, C, L, KD och M) igenom sitt förslag att höja kommunalskatten med 30 öre. Skatten höjs nu från 20:99 2018 till 21:29 2019.

Förutom kvintettens höjningsförslag fanns ett förslag om bibehållen kommunalskatt från (S), och dessutom ett förslag från (V) och ett förslag från (SD).

Efter begäran om omröstning från (S) ställdes först förslagen från (V) och (SD) mot varandra (SD vann), och därefter förslagen från (S) och (SD) mot varandra (S vann). Slutligen ställdes förslaget från kommunstyrelsen (höjning 30 öre) mot förslaget om oförändrad skatt från (S). Kommunstyrelsens förslag fick 23 röster, (S)-förslaget fick 17 röster, och 9 fullmäktigeledamöter avstod från att rösta.

Här hittar du hela kommunfullmäktigeprotokollet (frågan om den höjda kommunalskatten återfinns på sidan 22).

(Förutom kommunalskatten på 21:29 betalar vi ju också regionskatt på 11:71; den totala skattesatsen blir alltså 33:00 kr.)

 

 

 

facebook Twitter Email