Kyrkovalet pågår från nu fram till den 19 september!

Söndag den 19 september går kyrkovalet av stapeln. Förtidsrösta kan du göra redan nu! Vi Socialdemokrater ställer upp som nomineringsgrupp både i Tierps pastorat och i Vendel-Tegelsmora församling, och självfallet har vi kandidater både till Uppsala stift och till Kyrkomötet (riksnivån). Precis som i val till kommun, region och riksdag är det viktigt att vi alla tar ansvar för valdeltagandet — gå och rösta!

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss på alla de områden vi verkar inom.

Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten om kraften som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

Precis som i val till kommun, region och riksdag är det viktigt att vi alla tar ansvar för valdeltagandet.

I vår kommun ställer vi Socialdemokrater upp med en nomineringsgrupp i Tierps pastorat (dvs Tolfta församling, Västlands församling och Hållnäs-Österlövsta församling) och i Vendel-Tegelsmora församling. Precis som i val till kommun, region och riksdag är det viktigt att vi alla tar ansvar för valdeltagandet. Gå till vallokalen och rösta den 19 september! Din röst bidrar till att vi bejakar det öppna sanningssökandet i stället för det intoleranta sanningsförvaltandet.

 

Information om vallokaler och tider:
– Information om vallokaler och öppettider för Tierps pastorat hittar du här.
– Information om vallokaler och öppettider för Vendel-Tegelsmora församling hittar du här.

 

I det lokala arbetet vill vi Socialdemokrater i Tierps pastorat och i Vendel-Tegelsmora församling arbeta så att människors behov står i centrum! Vi vill ha en öppen demokratisk folkkyrka för unga och gamla, tillgänglig för dop, konfirmation, vigsel och begravning samt musik/gudstjänster. Vi värnar kulturarvet, vill bevara traditioner och samtidigt vara öppna för nya influenser, t. ex. digitala medier och forum.

 

Lite mer i detalj:

 

En jämställd kyrkopolitik– Barnkonventionen ska stå i centrum för alla beslut.- Jämställdhetsfrågor ska särskilt lyftas. Ingen ska utsättas för diskriminering eller särbehandling.- Särskild stor uppmärksamhet måste läggas på kvinnors och barns utsatthet.

Det lokala församlingslivet– Våra kyrkor och kyrkogårdar ska vårdas och underhållas samt vara öppna.- Vi ska måna om att möta alla människors behov av gemenskap och sammanhang, där anställda och volontärer har en trygg arbetsmiljö.- Barn- och ungdomsverksamhet ska vara gratis.- Vi vill uppmuntra kör-, barn-, ungdomsverksamhet och samverkan med andra kristna samfund.

En hållbar kyrka– Socialdemokratin vill utveckla fyra samverkande dimensioner: andlig/existentiell, ekologisk/miljö, social och ekonomisk hållbarhet.- Vi socialdemokrater anser att oberoende av ålder, kön, klass, etniskt ursprung, funktions-variationer eller sexuell läggning har varje människa rätt att bli sedd, hörd och lyssnad på.- Vi vill utveckla Svenska kyrkans förvaltning av kapital, fastigheter samt skog och mark i enlighet med hållbarhetsdimensionerna.

 

 

Vallokaler och öppettider:

Information om vallokaler och öppettider för Tierps pastorat hittar du här.

Information om vallokaler och öppettider för Vendel-Tegelsmora församling hittar du här.

 

 

 

facebook Twitter Email