Läsvärd ETC-ledare diskuterar klass, politik och representation

Hur kommer det sig att klassmedvetna arbetare i ökande grad valt att lägga sin röst vid valurnan på högerpopulistiska partier, som står för en ekonomisk politik som går emot deras intressen?

Den frågan ställs i ETC-ledaren torsdag 2018-03-29, skriven av Göran Greider. Han ställer sig bakom slutsatserna i tankesmedjan Katalys senaste rapport ”I väntan på klasspolitik” (skriven av Hampus Andersson, utredare på facket Kommunal).

Greiders ETC-ledare börjar så här: ”Sverige har en klassmedveten befolkning utan representation. Svenska folket tänker utifrån klass men politiken utgår inte från klass.”

I rapporten som Greider gillar konstateras att klassmedvetandet är lika starkt i dag bland lågutbildade arbetare som tidigare. Den givna frågan blir då: ”Varför har bandet mellan den klassposition en människa intar och hens röstande brutits i så stor uträckning? Hur kommer det sig att klassmedvetna arbetare i ökande grad valt att lägga sin röst vid valurnan på högerpopulistiska partier, som står för en ekonomisk politik som går emot deras intressen?”

Efter en klargörande diskussion kring brister i de nuvarande perspektiven kring invandring (vänstern och socialdemokratin har enbart sett till migrationens rättighetsperspektiv, men försummat det fördelningspoliska perspektivet) så skriver Greider som svar på frågan ”Så vad göra?” så här:

”Sedan 30 år pågår en omdaning där en nyss inbäddad kapitalism frigjorts och skapat en ny fundamental osäkerhet hos de arbetande klasserna. Många arbetare, särskilt män, har som ett svar lagt sin röst på högerextrema partier trots att de bibehållit sitt vänsterpolitiska klassmedvetande. Den paradoxen har omvandlat hela det politiska landskapet.   …   Att klassfacklor har så svårt att orsaka uppflammande bränder i politiken beror både på att arbetarklassen och dess värderingar är svagt representerade på politikens höjder — i partiledningar, i medier — men ännu mer på den försvagade fackliga och politiska närvaron på basnivå, på arbetsplatser, i bostadsområden. Det åtgärdas inte på en dag.

Men det som kan göras nu och direkt är: Låt vänsterhögerkonflikten braka loss på alla områden. Den klassmedvetna befolkningen måste representeras!”

Hela ledaren i sin helhet kan du läsa här.

 

facebook Twitter Email