Leonidas Aretakis kommenterar visitationszoner

Söndag den 25 december 2022 var Leonidas Aretakis, chefredaktör på Flamman, en av deltagarna i "Panelen" (en återkommande del av P1:s "Godmorgon, världen", där tre politiska kommentatorer ger svar på programledarens frågor). Läs hans kloka kommentar apropå den utredning om visitationszoner som den konservativa regeringen just tillsatt.

Söndag den 25 december 2022 var Leonidas Aretakis, chefredaktör på Flamman, en av deltagarna i ”Panelen” (en återkommande del av P1:s ”Godmorgon, världen”, där tre politiska kommentatorer svarar på programledarens frågor).

Programledarens första fråga gällde visitationszoner. Regeringen har just gett i uppdrag att utreda hur ett system ska kunna se ut som ger polisen möjlighet att använda visitationszoner för att söka efter bl a vapen. Frågan till panelen var: Är sådana visitationszoner är rätt väg för att stoppa gängskjutningar?

Leonidas Aretakis, chefredaktör på Flamman, lyfte blicken och gav följande mycket välformulerade svar:

”Vad är det man vill åstadkomma? Det är viktigt att prata om långsiktiga värden. Trygghet och tillit ska återupprättas. Då är frågan man måste ställa sig: Vilka samhällen är det som har hög tillit? Är det länder som främst fokuserar på poliser och fängelser och olika repressiva åtgärder, eller är det länder som försöker ge alla medborgare lika möjligheter?

Svaret är ganska enkelt: Det är de nordiska välfärdsstaterna, med jämlikhet, låg arbetslöshet, blandade bostadsområden, en rättvis skola, m fl åtgärder, som sticker ut med sin höga tillit! Tyvärr har vi i Sverige börjat överge en väldigt framgångsrik samhällsmodell, och vi har på kort tid blivit ett av världens mest ojämlika länder. Vi har släppt fram en segregerande skololigarki, en gig-ekonomi med slavlika arbetsvillkor, osv. Vi säljer ut förortscentrum, stänger ner bibliotek, säljer ut kollektivtrafik till utländska storföretag, osv.

Vi sopar ju banan ren för gängen! Och som högern brukar säga: Det här är ett gigantiskt socialt experiment med väldigt förutsägbara effekter, och i ljuset av denna större bild så är ju visitationszoner knappast några krafttag. Det finns ju ingen forskning som visar att det är verkningsfullt, visitationszoner är ju snarare ett väldigt vekt svar på våra problem.”

Hela ”Godmorgon världen” från 20221225 kan avlyssnas här:
https://sverigesradio.se/avsnitt/politiska-loften-kan-straffa-sig-frivilligt-ensamstaende-mammor-okar-ukrainska-flyktingars-villkor-samre-an-i-vara-grannlander
(”Panelen” börjar efter 42 min 20 sekunder.)

facebook Twitter Email