Månadsbrev augusti 2023

(Vill du ladda ner månadsbrevet som pdf så finner du det här: Månadsbrev augusti 2023.pdf.)

Det kan tyckas att min 3,5 åring har korta ben, men hjälp vilket tempo han får när han har bus i blicken. De familjeutflykter under sommaren som i alla fall på sociala medier ofta ser ut som en ren idyll har en baksida. För mig är det en stor oro att jag skulle tappa bort något av barnen, men de behöver få springa, hoppa och busa. De händer att 3,5 åringen skjuter iväg som en kanon men mitt mål är att skynda efter på lagom avstånd. Jag försöker ge dem tydliga men lagoma gränser. Jag vill ge honom ett närvarande föräldraskap där han får chans att busa, upptäcka världen och vara vild. Ett föräldraskap där han helt enkelt får vara sig själv.

Att leda en organisation är inte samma sak som att leda sina barn. Det finns dock likheter och lärdomar att dra. I Tierps kommun arbetar vi efter modellen tillitsbaserad styrning. Tillitsbaserad styrning handlar om att politiken ger tydliga ramar och tydliga mål. Det handlar också om att inte vara nere i detaljerna när ramarna redan givits. Det handlar däremot absolut inte om att låta organisationen göra vad de vill och utvärdera efteråt.

I UNT den 29 juni kunde vi läsa hur kommunstyrelsens ordförande, Sara Sjödal, försvarar beslutet om att inte öppna padel och tennisbanorna i Järnbruksparken i år. I artikeln står att det inte var ett politiskt beslut att anlägga padelbanorna och ännu värre att dåvarande styre, Kvintetten, inte hade stått bakom investeringen om de tillfrågats. En kommun är en politiskt styrd organisation. Investeringsbudgeten tillsammans med delegationsordningen är de verktyg politiken har att styra med och blir därför de tydliga ramar som tjänstepersonerna har att hålla sig inom. Det är också vi i politiken som har ansvaret för att följa upp att styrningen fungerar.

Om det skulle vara så som Sjödal hävdar, att det inte fanns en politisk vilja från dem att göra en investering på 2,5 miljoner kronor borde politiken agerat innan padelbanorna anlades. Kommunens delegationsordning tillåter inte att tjänstemän fattar beslut om investeringar så stora som 2,5 miljoner kronor om de inte är så att investeringen finns med i den politiskt fattade investeringsbudgeten. I veckan lämnar därför vi socialdemokrater in en interpellation där vi ställer frågor kring det politiska ledarskapet men också kring kommunens medarbetares arbetsmiljö. Det är inte rimligt att skylla allt på tjänstemännen. Det rimliga vore självkritik och en vilja att utvecklas för att bli bättre. Vår kommun står inför stora investeringar framöver. Det byggs förskolor och det kommer att behöva byggas ut i Örbyhus skola och vilka investeringar som behövs vid Centralskolan i Tierps köping vet vi inte mer än att de är omfattande. Om inte Sjödal och resterande styre klarar av att ta ansvar för en investering på 2,5 mnkr hur ska de då kunna hantera de långt större utmaningar vi står inför?

Innan sommaren köpte min man nya kepsar till honom och barnen. De är gula och min första tanke var att de var extremt fula och alldeles för dyra. När vi går in i augusti är jag enormt tacksam att 3,5 åringen inte fick den spindelmannen keps han drömde om och som massor med andra 3,5 åringar har. Jag tycker idag så mycket om de där gula kepsarna, de syns enormt bra och min stora oro stillas när jag ser de där gula kepsarna guppa fram på mina springande små barn. De underlättar ett närvarande föräldraskap med mindre oro utan att begränsa och styra mer än nödvändigt. Barnen kan få springa och busa så länge de håller sig inom den yta vi har okejat. Om den lekpark det är okej att springa i lämnas eller att de springer för långt bort när vi är på promenad så blir det att hålla handen eller sitta i vagnen. På samma sätt som vi hjälper våra barn och till viss del begränsar dem när de inte håller sig inom det vi instruerat och kommit överens om. På samma sätt finns vissa likheter i ett närvarande ledarskap. Innan barnet försökt springa över en gata utan att se sig för eller för långt bort behöver vi finnas där och begränsa som föräldrar. Om verksamheten går utanför de satta ramarna behöver politiken finnas där och antingen fatta nya beslut eller styra tillbaka. Ansvaret ligger hos politiken precis som ansvaret ligger på mig som förälder att ta hand om mina barn.

Ert kommunalråd i opposition
Viktoria Söderling

 

facebook Twitter Email