Månadsbrev december 2023

(Vill du ladda ner månadsbrevet som pdf så finner du det här: Månadsbrev december 2023.pdf.)

Advent är väntans tider. Hemma hos oss måste Nissen ha gått vilse och flyttade inte in förrän imorse. Tur att barnen inte vet vilken dag som är vilken. Jag älskar att få plocka fram mormorsgamla ljusstake och se hur ljuset sprider sig i fönstren runt om.

I Alliansens budget som antagits av kommunfullmäktige finns förslaget att avveckla den paviljong som funnits för förskola i Karlholm, eftersom alla barn inte fick plats i befintliga lokaler. Det tillfälliga bygglovet är på väg att löpa ut och barnunderlaget är mindre än när paviljongerna etablerades. Vi socialdemokrater hade samma förslag i vårt förslag till budget, men med den stora skillnaden att när Alliansen tror att marknaden ska lösa deras problem så vill vi ta ansvar och hitta lösningar så att alla barn ska få gå kvar i Karlholm . I vårt budgetförslag fanns förskolebuss som ett alternativ, vilket naturligtvis förutsatte att vårt förslag till finansiering antagits.

Efter att beslutet fattats har information gått ut till föräldrarna att inga barn kommer att antas på Gullvivans förskola i Karlholm . Ingen dialog skedde innan budgeten antogs. De som fått plats kommer att få börja på Linnean i Skärplinge, nästan en mil bort om man bor i Karlholm. Bor man i Sandby eller ännu längre från Skärplinge blir olägenheten än större.

Vi socialdemokrater lyfte ett initiativärende i kommunstyrelsen, att omgående titta på lösningar för alla barn i Karlholm . Alliansen och Sverigedemokraterna ansåg initiativärendet besvarat, ett enkelt sätt att skjuta ansvaret till tjänstepersonerna och inte ta sitt ansvar.

I dag finns ingen ur och skurförskola i kommunen. Den närliggande miljön runt Gullvivan ger stora möjligheter för en utomhusgrupp genom närheten till den stora nya lekparken med grillplats och skogen nära. Vi har dessutom två pedagoger i kommunen med en gedigen kompetens inom utomhuspedagogik, som kanske skulle kunna vara intresserad av att starta enutomhusgrupp just i Karlholm.

Det finns flera lokaler i Karlholm som skulle kunna tjäna som förskola. Tidigare har både Equmeniakyrkans lokaler för barnverksamhet samt gamla tandläkarmottagningen använts som tillfälliga lokaler i detta syfte. Från 1997 fram till 2018, när paviljongerna kom till, har kommunen hyrt tandläkarmottagningen sammanlagt runt 13 år. Lokalen står idag tom, rakt över vägen från Gullvivan och den ägs dessutom av kommunens helägda bostadsbolag. Kommunen som koncern har alltså kostnader för lokalen redan idag.

I Karlholm sprids också adventsljusen i fönstren, men samtidigt är det flera föräldrar som går runt med en klump i magen med oro för hur de ska få ihop livspusslet nästa år. Om de behöver gå ner i tid på jobbet eller om de har råd att köpa en bil för att kunna köra till Skärplinge för lämning och hämtning eftersom bussen inte går tillräckligt ofta. Andra lägger sin tid på att skriva mail till kommunen i stället för små lappar från en påhittad tomtenisse till barnen. Vi socialdemokrater vill utveckla hela kommunen. Karlholm behöver hopp och framtidstro, inte fler negativa beslut. Ljuset som sprids nu i advent behövs verkligen i de tuffa tider som vi lever i. Vi socialdemokrater kommer att kämpa för att det snart skall komma goda och efterlängtade besked även till föräldrarna i Karlholm.

Jag vill önska dig en glad och ljus adventstid och så småningom även en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Ert kommunalråd i opposition
Viktoria Söderling

 

facebook Twitter Email