Månadsbrev juni 2023

(Vill du ladda ner månadsbrevet som pdf så finner du det här: Månadsbrev juni 2023.pdf.)

I veckan dök tre glada och utklädda studenter upp hemma hos mig. Alla avgångsklasser på Högbergsskolan hade poängjakt och ett av uppdragen var att utklädd ställa fem frågor till en politiker. En av frågorna de ställde var ”Varför blev du politiker?”. Svaret kom fort ”För att jag var arg och ville förändra saker”. Varför jag blev politiker frågade också flera av Aspenskolans åttor och nior som jag fick förmånen att träffa på deras framtidsdag där vi pratade en halvtimme om hur man blir politiker och vad man gör som politiker. Många av dem blev väldigt förvånade över att de flesta politiker är fritidspolitiker.

Så vad var jag arg över när jag gick med i socialdemokraterna som artonåring? För mig har alltid skolan varit en prioriterad fråga. Jag hade det bitvis tufft i skolan. På gymnasiet gjordes till slut en ordentlig utredning av min dyslexi, för att jag skulle få det stöd jag behövde. Det var inte ilska för att jag inte fått den hjälp och stöd som jag borde ha fått som drev mig. Det var insikten att jag klarat mig så bra som jag gjort på grund av att jag föddes i en familj där inte en utan båda föräldrarna var utbildade lärare. Vilket föräldrabingo för en dyslektiker. Men insikten att många barn som inte har samma stöd hemma inte hade klarat sig lika bra för att skolan inte gett det stöd som behövdes var grogrunden till mitt politiska engagemang.

På onsdag (20230607) kommer kommunfullmäktige att debattera på temat ”Framtidens skola i Tierps kommun”. Kom och lyssna på plats eller kolla via webben. Det är lätt att den politiska debatten fastnar i skollokalerna, kanske för att de är lätt att ta på och ha åsikter om. Det viktigaste för oss socialdemokrater är alltid att alla barn ska ha samma chans att lyckas och att skolans ansvar är att kompensera för de olika förutsättningarna som våra barn har.

Vid kommunfullmäktige på onsdag (20230607) kommer dessutom den beredning som arbetat med uppdraget att titta på hur skolan i Tierps köping ska organiseras redovisa sitt arbete. Vi socialdemokrater hade velat se att det arbete som pågår kring hela kommunens skolorganisation borde ha hanterats i stället för att bara titta på köpingen. Läget är akut eftersom Centralskolans skick behöver utredas och åtgärdas. Vi har drivit att köpingen skall ha två likvärdiga skolor som både har elever från förskoleklass till årskurs nio. Om det är en tydlig majoritet bestående av S, M, KD och SD överens, och det känns som ett hälsotecken att den rådande blockpolitiken kan brytas ibland. Vi påtalar dock att ingen kostnadsanalys alls gjorts vilket föranledde att kommunstyrelsen lägger till ett uppdrag att utreda just de ekonomiska förutsättningarna.

Hoppas att ni kommer att lyssna på debatten på onsdag (20230607), på plats eller på webben.

Nästa fråga från de glada studenterna där i mitt garage frågade var ”Men vad är bäst med att vara politiker då?”. Där är svaret så enkelt ”för att som politiker kan jag vara med och förändra!”. På onsdag kommer vi att ta strid för en skola som finns där för varje barn. Att alla barn ska få goda förutsättningar och möjlighet att uppnå sina drömmar. Att alla barn ska rustas med kunskap och förståelse för vilken värld de möts av när de lämnar skolan. Det fantastiska med politik är just det; vi har möjlighet att fatta beslut för att förändra och göra att det blir bättre. Vi vet att Tierps kommun kan bättre för våra barn!

Ert kommunalråd i opposition
Viktoria Söderling

 

facebook Twitter Email