Månadsbrev mars 2024

(Vill du ladda ner månadsbrevet som pdf så finner du det här: Månadsbrev mars 2024.pdf.)

När jag fyllde 30 hade jag öppet hus, det var sista gången min mormor hälsade på mig. Mormor och jag stod varandra väldigt nära och jag är övertygad om att det betydde precis lika mycket för henne och kanske ännu mer det där besöket. Det besöket som skapade livskvalité och glädje hade inte varit möjligt utan färdtjänst. Mormor var rullstolsburen och behövde specialfordon.

Den taxa som nu läggs fram blir en chockhöjning. Färdtjänst ska vara i stället för kollektivtrafik för de som av olika anledningar inte kan nyttja vanlig kollektivtrafik eller har svårt att ta sig till och från kollektivtrafiken. Så vad har nu hänt med kollektivtrafiken i länet? Det priset har inte chockhöjts utan där har precis en enhetlig taxa införts vilket gör att en enkelresa kan göras för 39 kr för en vuxen och 27 kr för en student eller pensionär. Moderaterna försöker skylla på Socialdemokraterna. Alliansen lägger fram ett förslag till ny taxa vilket blir en chockhöjning som slår hårt och begränsar äldre och andra redan utsatta. Vad de lägger fram för förslag är deras ansvar och inget vi kan ta ansvar för. Vi har omvärldsbevakat och kan konstatera att de kommuner runt om oss som vi kollat på alla har tak i sina taxor. Genom det skulle en resa aldrig bli dyrare än en viss summa. Vi föreslog 120 kr som tak för färdtjänst och 700 kr för riksfärdtjänst. Vi föreslog också att startavgiften skulle behållas och inte höjas från 30 till 50 kr och att procentsatsen av tax ameterbeloppet fortsatt skulle vara 25 % och inte 30 % som alliansen föreslår. Den procenthöjningen hänvisas i underlaget till att det blivit dyrare att åka kollektivtrafik men att procentsatsen på färdtjänst inte höjts. Som om inte taxibolagen skulle ha höjt kostnaderna. Eftersom taxan för kollektivtrafiken förändrats under tiden arbetet med färdtjänsttaxan pågått så återremitterade vi, V och Mp förslaget. Så kampen för en mer rättvis taxa går vidare.

Kommunens finanspolicy ska uppdaterats och var ett ärende på samma fullmäktige som färdtjänsten. På kommunstyrelsen var vi alla överens förutom sverigedemokraterna som ville ta bort skrivningen om att inte placera kommunens pengar i vapenindustrin. Vi socialdemokrater fick till och med igenom en skärpning av skrivning att det skulle gälla indirekt ägande också. (Eftersom indirekt ägande är svårt att ha full kontroll över så är skrivningen att det begränsas till 5 %.) Men på kommunfullmäktige kom chocken när kommunstyrelsens ordförande yrkade på att tillåta investeringar i vapenindustri men begränsa till enbart svensk vapenindustri. Svenska freds har kritiserat förslaget och pekar på hur den svenska vapenindustrin faktiskt säljer vapen till diktaturer och regimer som kränker mänskliga rättigheter samt länder som bryter mot folkrätten. Vi återremitterade förslaget med uppdraget att göra en analys hur det kommer påverka.

Om färdtjänsten i Tierp blir mer begränsad och dyrare kommer det att leda till mindre livskvalité och mormödrar kommer riskera att missa besöket hos sitt barnbarn. Min förhoppning är att Alliansen lyssnar på våra synpunkter och inte gör livet svårare för våra äldre och funktionsnedsatta.

Ert kommunalråd i opposition
Viktoria Söderling

 

facebook Twitter Email