Öppet sanningssökande eller intolerant sanningsförvaltande

Gott Nytt År önskar Socialdemokraterna i Tierp, med förhoppning om att följande rader — klippta ur ett manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet, en av våra många sidoorganisationer — kan inspirera inför 2021:

Skiljelinjen går mellan det öppna sanningssökandet och det intoleranta sanningsförvaltandet, vare sig det är kristet, judiskt, muslimskt eller sekulärt. Och varje individ ställs ständigt inför valet vad av detta hon eller han vill försvara. Det gör åsiktsskillnaderna större inom religioner än mellan dem. Vi arbetar för en global politisk vänster som samarbetar över religions- och etniska gränser för att minska klyftorna. Vi är demokratisk vänster och för oss är tron en erfarenhet som banar väg för samtal och samarbete.”

Fina ord att i tider av polarisering ha med sig in i 2021.

(Hela manifestet hittar du här.)

 

Jan Zetterqvist

facebook Twitter Email